100-199

Informational responses

Kode stanja HTTP v razponu od 100 do 199 so informativne kode. Z njimi strežnik odjemalcu sporoči, da je zahtevo prejel in da bo v nadaljevanju prejel več informacij. Te kode običajno niso posebej zanimive za večino uporabnikov, saj kažejo le, da je bila zahteva prejeta in da je treba opraviti nadaljnje korake, preden se vrne celoten odgovor. Vendar jih uporabljajo razvijalci aplikacij in spletnih strani za spremljanje stanja zahtevkov in odgovorov ter za diagnosticiranje težav, ki se lahko pojavijo med komunikacijo med odjemalcem in strežnikom.

<100/> Continue

Odjemalec lahko nadaljuje zahtevo
Uradna stran

<101/> Switching Protocols

Protokol prenosa se spremeni na zahtevo odjemalca.
Uradna stran

<102/> Processing

obdelana je zamudna zahteva.
Uradna stran Deprecated

<103/> Early Hints

Strežnik pripravi odgovor
Uradna stran

<110/> Response is Stale

odgovor, ki ga je zagotovil predpomnilnik, je zastarel.
Uradna stran Deprecated

<111/> Revalidation Failed

predpomnilnik ni mogel potrditi odgovora, ker izvornega strežnika ni bilo mogoče doseči.
Uradna stran Deprecated

<112/> Disconnected Operation

predpomnilnik je namerno ločen od preostalega omrežja.
Uradna stran Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

predpomnilnik je hevristično izbral čas svežine, daljši od 24 ur, in starost odgovora je večja od 24 ur.
Uradna stran Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Vsako nespecifično opozorilo
Uradna stran Deprecated