205

Reset Content

Uradna stran
mora odjemalec ponovno vzpostaviti prvotno stanje dokumenta. Zahteva je bila uspešna

Specifikacija kode stanja HTTP 205

Stavna koda 205 Reset Content označuje, da je strežnik izpolnil zahtevo in želi, da uporabniški agent ponastavi "pogled dokumenta", zaradi katerega je bila zahteva poslana, v prvotno stanje, kot ga je prejel od izvornega strežnika.

Ta odziv je namenjen podpori običajnemu primeru uporabe vnosa podatkov, ko uporabnik prejme vsebino, ki podpira vnos podatkov (obrazec, beležnica, platno itd.), v ta prostor vnese podatke ali z njimi manipulira, povzroči, da se vneseni podatki pošljejo v zahtevi, nato pa se mehanizem za vnos podatkov ponastavi za naslednji vnos, tako da lahko uporabnik enostavno sproži drugo vnosno dejanje.

Ker koda stanja 205 Reset Content pomeni, da ne bo zagotovljena nobena dodatna vsebina, strežnik v odgovoru 205 Reset Content NE MORE ustvariti koristnega bremena. Z drugimi besedami, strežnik MORA pri odgovoru 205 Reset Content storiti eno od naslednjega: a) označiti telo odgovora z ničelno dolžino, tako da vključi naslovno polje Content-Length z vrednostjo 0; b) označiti koristni tovor odgovora z ničelno dolžino, tako da vključi naslovno polje Transfer-Encoding z vrednostjo chunked in telo sporočila, sestavljeno iz enega kosa ničelne dolžine; ali c) zapreti povezavo takoj po pošiljanju prazne vrstice, ki zaključuje naslovni del.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 205 Reset Content je določena v razdelku 6.3.6 oddelka RFC7231.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 205?

Za prikaz kode stanja HTTP 205 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(205) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 205

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 205 Reset Content) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 205 Reset Content
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=205
Status: 205 Reset Content
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 205 Reset Content

Združljivost kode stanja 205 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

http.StatusResetContent
Response::HTTP_RESET_CONTENT
:reset_content
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub