405

Method Not Allowed

Uradna stran Oznake podstav
Metoda, uporabljena za zahtevo, ni dovoljena

Specifikacija kode stanja HTTP 405

Koda stanja 405 Method Not Allowed označuje, da izvorni strežnik pozna metodo, prejeto v vrstici zahteve, vendar je ciljni vir ne podpira. Izvorni strežnik MORA v odgovoru 405 Method Not Allowed ustvariti naslovno polje Allow, ki vsebuje seznam trenutno podprtih metod ciljnega vira. Odgovor 405 Method Not Allowed je privzeto predpomnilniški, tj. če ni drugače navedeno v opredelitvi metode ali izrecnih kontrolah predpomnilnika

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 405 Method Not Allowed je določena v razdelku 6.5.5 oddelka RFC7231.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 405?

Za prikaz kode stanja HTTP 405 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 405

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 405 Method Not Allowed) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 405 Method Not Allowed
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Status: 405 Method Not Allowed
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 405 Method Not Allowed

Kako lahko rešim težavo s kodo stanja 405?

Rešitev težave s kodo stanja HTTP 405 Method Not Allowed je, da izvedete potrebne spremembe na strani odjemalca ali strežnika. V nadaljevanju bom razložil različne pristope, ki lahko pomagajo rešiti težavo:

  1. Preveri podprte metode HTTP: Koda stanja 405 Method Not Allowed se pojavi, ko odjemalec uporabi metodo HTTP, ki je strežnik ne podpira. Prepričajte se, da uporabljate pravilno metodo, na primer GET, POST, PUT ali DELETE, odvisno od dejanja, ki ga želite izvesti. Preverite dokumentacijo API ali strežnika, da določite podprte metode za zadevni vir.
  2. Preveri URL: Možno je, da je naslov URL napačno oblikovan ali neveljaven, zaradi česar se pojavi napaka 405 Method Not Allowed. Prepričajte se, da je naslov URL pravilen in kaže na pravilno sredstvo v strežniku.
  3. Preveri dovoljenja za dostop: Napaka 405 Method Not Allowed se lahko pojavi, če odjemalec nima potrebnih dovoljenj za izvedbo zahtevanega dejanja v središču. Preverite mehanizme za nadzor dostopa v strežniku in zagotovite, da ima odjemalec zahtevana dovoljenja.
  4. Preverite konfiguracijo strežnika: Strežnik je morda konfiguriran tako, da blokira določene metode HTTP za določene vire. Preverite konfiguracijo strežnika in se prepričajte, da je želena metoda dovoljena za zadevni vir. Če imate dostop do konfiguracije strežnika, jo lahko ustrezno prilagodite.
  5. Preveri požarne zidove in posrednike: Možno je, da požarni zidovi ali posredniki omejujejo promet HTTP in povzročajo napako 405 Method Not Allowed. Prepričajte se, da so požarni zidovi ali posredniki pravilno konfigurirani in da dovoljujejo zahtevane metode HTTP za komunikacijo.
  6. Posodobite uporabljeno programsko opremo: Včasih lahko zastarele ali napačne različice programske opreme (kot so spletni brskalniki ali odjemalci API) povzročijo napake. Posodobite programsko opremo, ki jo uporabljate, na najnovejšo stabilno različico in preverite, ali se težava še vedno pojavlja.
  7. Pogled v dokumentacijo ali podporo: Če nobena od zgornjih rešitev ne odpravi težave, se posvetujte z uradno dokumentacijo strežnika ali vmesnika API. V njej lahko najdete posebne informacije ali nadaljnje korake za odpravljanje težav. Po potrebi se lahko za nadaljnjo pomoč obrnete tudi na tehnično podporo strežnika ali vmesnika API.

Upoštevajte, da je rešitev napake 405 Method Not Allowed lahko odvisna od posebnega okolja in konteksta.

.

Kako ustvariti lastno stran z napako za kodo stanja 405

Ustvarjanje lastne strani z napako 405 Method Not Allowed je razmeroma enostavno tako v spletnih strežnikih Apache kot NGINX.

Apache Webserver

Spletni strežnik Apache je eden najpogostejših spletnih strežnikov v internetu. Če želite v strežniku "Apache" ustvariti lastno stran z napako 405 Method Not Allowed, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Podobno kot spletni strežnik Apache se tudi NGINX pogosto uporablja na internetu. Če želite v strežniku "NGINX" ustvariti lastno stran z napako 405 Method Not Allowed, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Združljivost kode stanja 405 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Podkodice stanja kode stanja 405

Podkodne kode stanja so izključno tehnične narave in se uporabniku nikoli ne smejo pošiljati. Če se na primer vrže koda stanja 405.1, se lahko zabeleži, vendar se uporabniku pošlje koda stanja 405.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Neuradno
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub