199

Miscellaneous Warning

Uradna stran Deprecated
Vsako nespecifično opozorilo

Specifikacija kode stanja HTTP 199

Besedilo opozorila lahko vsebuje poljubne informacije, ki se prikažejo človeškemu uporabniku ali se zabeležijo. Sistem, ki prejme to opozorilo, NE MORE izvajati nobenih samodejnih ukrepov, razen predstavitve opozorila uporabniku.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 199 Miscellaneous Warning je določena v razdelku 5.5.5 oddelka RFC7234.

Protokol HTTP

delo v teku

Kako s PHP vrniti kodo stanja 199?

Za prikaz kode stanja HTTP 199 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(199) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 199

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 199 Miscellaneous Warning) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 199 Miscellaneous Warning
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=199
Status: 199 Miscellaneous Warning
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 199 Miscellaneous Warning

Združljivost kode stanja 199 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub