206

Partial Content

Uradna stran
je bil posredovan zahtevani del vira. Zahteva je bila uspešna.

Specifikacija kode stanja HTTP 206

Stavna koda 206 Partial Content označuje, da strežnik uspešno izpolnjuje zahtevo po obsegu za ciljni vir s prenosom enega ali več delov izbrane predstavitve, ki ustrezajo zadovoljivim obsegom, najdenim v naslovnem polju Range zahteve (oddelek 3.1).

Če se prenaša en sam del, mora strežnik, ki ustvari odgovor 206 Partial Content, ustvariti naslovno polje Content-Range, ki opisuje, kateri obseg izbrane predstavitve je priložen, in koristni tovor, ki ga sestavlja ta obseg. Na primer:

HTTP/1.1 206 Partial Content Delna vsebina
Datum: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified:
Razpon vsebine: bajtov 21010-47021/47022
Dolžina vsebine: 26012
Trip vsebine: slika/gif

... 26012 bajtov delnih slikovnih podatkov ...

Če se prenaša več delov, MORA strežnik, ki ustvari odgovor 206 Partial Content, ustvariti koristni tovor "multipart/byteranges", kot je opredeljen v Dodatku A, in naslovno polje Content-Type, ki vsebuje medijsko vrsto multipart/byteranges in njen zahtevani mejni parameter. Da bi se izognili zmedi z enodelnimi odgovori, strežnik NE MORA ustvariti polja glave Content-Range v razdelku glave HTTP večdelnega odgovora (to polje bo namesto tega poslano v vsakem delu).

V območju glave vsakega dela telesa v večdelnem tovorku MORA strežnik ustvariti polje glave Content-Range, ki ustreza obsegu, ki je zaprt v tem delu telesa. Če bi imel izbrani prikaz v odgovoru 200 (OK) naslovno polje Content-Type, strežnik PRAVILNO ustvari isto naslovno polje Content-Type v območju glave vsakega dela telesa.

Na primer:

HTTP/1.1 206 Partial Content Delna vsebina
Datum: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified:


Tip: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES


--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 500-999/8000


...prvi obseg...
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 7000-7999/8000


...drugo območje
--THIS_STRING_SEPARATES--

Ko je zahtevanih več območij, strežnik lahko združi vsa območja, ki se prekrivajo ali so ločena z vrzeljo, ki je manjša od režijskega stroška pošiljanja več delov, ne glede na vrstni red, v katerem so se ustrezni podatki o bajtnem območju-razponu pojavili v prejetem naslovnem polju Range. Ker je tipična režijska postavka med deli večdelnega/območnega tovora približno 80 bajtov, odvisno od vrste medija izbrane predstavitve in izbrane dolžine mejnega parametra, je lahko prenos številnih majhnih ločenih delov manj učinkovit kot prenos celotne izbrane predstavitve.

Strežnik NE MORE ustvariti odgovora z več deli na zahtevo za eno samo območje, saj odjemalec, ki ne zahteva več delov, morda ne podpira odgovorov z več deli. Vendar pa strežnik LAHKO ustvari večdelni/obsežni tovor s samo enim delom telesa, če je bilo zahtevanih več obsegov in je bilo ugotovljeno, da je samo en obseg zadovoljiv ali da je po koalescenci ostal samo en obseg. Odjemalec, ki ne more obdelati odgovora multipart/byteranges, NE MORE ustvariti zahteve, ki zahteva več razponov.

Ko se ustvari večdelni odgovorni tovor, strežnik PRAVILNO pošlje dele v enakem vrstnem redu, kot je bil ustrezni bajtni spekter razpona naveden v prejetem naslovnem polju Razpon, pri čemer izključi tiste razpone, za katere je bilo ugotovljeno, da niso zadovoljivi ali da so bili združeni v druge razpone. Odjemalec, ki prejme večdelni odgovor, MORA pregledati naslovno polje Content-Range, ki je prisotno v vsakem delu telesa, da bi ugotovil, kateri razpon je vsebovan v tem delu telesa; odjemalec se ne more zanašati, da bo prejel enake razpone, kot jih je zahteval, ali enak vrstni red, kot jih je zahteval. Ko se ustvari odgovor 206 Partial Content, MORA strežnik poleg zgoraj zahtevanih ustvariti še naslednja polja glave, če je polje

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 206 Partial Content je določena v razdelku 4.1 oddelka RFC7233.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 206?

Za prikaz kode stanja HTTP 206 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(206) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 206

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 206 Partial Content) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 206 Partial Content
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=206
Status: 206 Partial Content
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 206 Partial Content

Združljivost kode stanja 206 z brskalniki

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstante v programskih jezikih

http.StatusPartialContent
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
:partial_content

Članki na blogu

SEO in kode stanja HTTP: Celovita analiza

Optimizacija spletnega mesta za iskalnike (SEO) je zapletena naloga. Eden od pogosto spregledanih, vendar ključnih vidikov za dobro uvrstitev so kode stanja HTTP. Te majhne trimestne kode o stanju ...

Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub