500-599

Server error responses

Kode stanja HTTP v razponu od 500 do 599 so kode napak strežnika. Strežnik jih uporablja za obveščanje odjemalca, da je prišlo do napake, ki je preprečila obdelavo zahteve. Te kode označujejo, da je prišlo do napake, ki je preprečila obdelavo zahteve. Spletne aplikacije in vmesniki API jih pogosto uporabljajo za označevanje težav v strežniku. Pomembno je opozoriti, da lahko nekatere od teh kod odjemalcu pomagajo tudi pri diagnosticiranju in odpravi napake. Koda 500 na primer označuje, da je prišlo do notranje napake strežnika, koda 503 pa, da strežnik trenutno ni na voljo. Te informacije lahko odjemalcu pomagajo pri odločitvi, ali naj ponovno pošlje zahtevo ali počaka, da bo strežnik spet na voljo.

<500/> Internal Server Error

Neopredeljena notranja napaka strežnika
Uradna stran Oznake podstav

<501/> Not Implemented

Trenutno se ne izvaja.
Uradna stran

<502/> Bad Gateway

strežnik navzdol po verigi je vrnil sporočilo o napaki
Uradna stran Oznake podstav

<503/> Service Unavailable

storitev ni na voljo.
Uradna stran Oznake podstav

<504/> Gateway Timeout

Starševski strežnik se ni pravočasno odzval
Uradna stran

<506/> Variant Also Negotiates

Končna točka se pogaja sama
Uradna stran

<507/> Insufficient Storage

Ni razpoložljivega pomnilnika
Uradna stran

<508/> Loop Detected

Zaznana zanka
Uradna stran

<510/> Not Extended

Pričakovanja niso bila izpolnjena
Uradna stran

<511/> Network Authentication Required

pričakovana je bila avtentikacija omrežja.
Uradna stran

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

izvorni strežnik je družbi Cloudflare vrnil prazen, neznan ali nepričakovan odziv.
Neuradno (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Izvorni strežnik je zavrnil povezave iz storitve Cloudflare
Neuradno (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare je prenehal vzpostavljati stik s strežnikom izvora
Neuradno (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare ni mogel doseči izvornega strežnika
Neuradno (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Storitvi Cloudflare je uspelo vzpostaviti povezavo TCP z izvornim strežnikom
Neuradno (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Družba Cloudflare se s prvotnim strežnikom ni mogla dogovoriti za posredovanje SSL/TLS
Neuradno (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare ni mogel potrditi potrdila SSL v izvornem spletnem strežniku
Neuradno (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Povezava med storitvijo Cloudflare in strežnikom Railgun prekinjena
Neuradno (Cloudflare)

<530/> Error 530

Vrnjena je napaka HTTP 530 in prikazana je napaka 1XXX
Neuradno (Cloudflare)