496

SSL Certificate Required

Neuradno (nginx)
Zahteva, ki ne vsebuje potrdila SSL, čeprav se zahteva.

Specifikacija kode stanja HTTP 496

delo v teku

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 496 SSL Certificate Required je določena v razdelku Module ngx_http_ssl_module oddelka HTTP NGINX.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 496?

Za prikaz kode stanja HTTP 496 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(496) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 496

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 496 SSL Certificate Required) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 496 SSL Certificate Required
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=496
Status: 496 SSL Certificate Required
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 496 SSL Certificate Required

Združljivost kode stanja 496 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub