507

Insufficient Storage

Uradna stran
Ni razpoložljivega pomnilnika

Specifikacija kode stanja HTTP 507

Koda stanja 507 Insufficient Storage pomeni, da metode ni bilo mogoče izvesti v viru, ker strežnik ne more shraniti predstavitve, ki je potrebna za uspešno izvedbo zahteve. To stanje velja za začasno. Če je bila zahteva, ki je prejela to kodo stanja, rezultat uporabniškega dejanja, se zahteva NE MORE ponoviti, dokler ni zahtevana z ločenim uporabniškim dejanjem.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 507 Insufficient Storage je določena v razdelku 11.5 oddelka RFC4918.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 507?

Za prikaz kode stanja HTTP 507 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 507

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 507 Insufficient Storage) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 507 Insufficient Storage
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Status: 507 Insufficient Storage
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 507 Insufficient Storage

Kako lahko rešim težavo s kodo stanja 507?

Stavna koda HTTP 507 Insufficient Storage pomeni (Nezadostno število pomnilnika) in označuje, da strežnik ne more izpolniti zahteve, ker nima dovolj pomnilnika. To kodo stanja običajno uporabljajo spletni strežniki, da sporočijo, da ne morejo shraniti podatkov, potrebnih za uspešno obdelavo zahteve.

Za odpravo kode stanja HTTP 507 Insufficient Storage lahko poskusite z več možnimi pristopi:

  1. Preveri razpoložljivi pomnilnik: Prepričajte se, da je v strežniku dovolj pomnilnika za shranjevanje potrebnih podatkov. To lahko preverite tako, da se povežete s strežnikom in preverite razpoložljivi prostor. Če je prostora premalo, morate odstraniti nepotrebne datoteke ali dodati dodaten prostor.
  2. Preveri podatkovno zbirko: Če strežnik uporablja podatkovno zbirko, se prepričajte, da je v njej dovolj prostora. Preverite velikost podatkovne zbirke in po potrebi razpoložljiv prostor v strežniku podatkovne zbirke. Če zbirka podatkov omejuje prostor za shranjevanje, lahko odstranite stare ali nepotrebne podatke ali povečate prostor za shranjevanje zbirke podatkov.
  3. Preveri konfiguracijo programske opreme strežnika: Včasih lahko določene konfiguracijske nastavitve povzročijo, da je v strežniku premalo prostora za shranjevanje. Preverite konfiguracijske datoteke strežniške programske opreme in se prepričajte, da so vse nastavitve pravilne in da je dodeljeno dovolj pomnilnika.
  4. Preverite omejitve kvot: V nekaterih primerih se lahko pojavi koda stanja 507 Insufficient Storage, če so bile dosežene omejitve kvot za strežnik. To se lahko zgodi na primer, če je vaš ponudnik gostovanja določil določene omejitve za prostor za shranjevanje ali prenos podatkov. Obrnite se na ponudnika gostovanja in preverite, ali je temu tako, ter se pozanimajte o načinih za povečanje omejitev.
  5. Implement more efficient storage usage: Preverite, kako lahko učinkoviteje uporabite razpoložljivi prostor za shranjevanje. Za prihranek prostora lahko na primer izbrišete neuporabljene datoteke, stisnete datoteke ali optimizirate podatkovno zbirko. Učinkovita uporaba pomnilnika lahko pomaga preprečiti, da bi se koda stanja 507 Insufficient Storage ponovno pojavila.

Važno je opozoriti, da se natančni koraki za odpravo kode stanja HTTP 507 Insufficient Storage lahko razlikujejo glede na specifično konfiguracijo strežnika in uporabljene tehnologije. Priporočljivo je, da si ogledate dokumentacijo programske opreme strežnika ali se obrnete na tehnično podporo svojega ponudnika gostovanja, da bi dobili dodatne specifične napotke, prilagojene vašemu položaju.

Kako ustvariti lastno stran z napako za kodo stanja 507

Ustvarjanje lastne strani z napako 507 Insufficient Storage je razmeroma enostavno tako v spletnih strežnikih Apache kot NGINX.

Apache Webserver

Spletni strežnik Apache je eden najpogostejših spletnih strežnikov v internetu. Če želite v strežniku "Apache" ustvariti lastno stran z napako 507 Insufficient Storage, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Podobno kot spletni strežnik Apache se tudi NGINX pogosto uporablja na internetu. Če želite v strežniku "NGINX" ustvariti lastno stran z napako 507 Insufficient Storage, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Združljivost kode stanja 507 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub