306

Switch Proxy

Uradna stran Deprecated
Do vira lahko dostopate samo prek določenega posrednika.

Specifikacija kode stanja HTTP 306

Koda stanja 306 Switch Proxy je bila opredeljena v prejšnji različici te specifikacije, se ne uporablja več in je rezervirana.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 306 Switch Proxy je določena v razdelku 6.4.6 oddelka RFC 7231.

Protokol HTTP

delo v teku

Kako s PHP vrniti kodo stanja 306?

Za prikaz kode stanja HTTP 306 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(306) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 306

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 306 Switch Proxy) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 306 Switch Proxy
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=306
Status: 306 Switch Proxy
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 306 Switch Proxy

Združljivost kode stanja 306 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

Response::HTTP_RESERVED
:reserved
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub