412

Precondition Failed

Uradna stran Oznake podstav
Predpogoji niso bili zadovoljivi, zahteva ni bila uspešna

Specifikacija kode stanja HTTP 412

Stavna koda 412 Precondition Failed označuje, da je eden ali več pogojev, navedenih v poljih glave zahteve, pri testiranju v strežniku ocenjen kot napačen. Ta odzivna koda odjemalcu omogoča, da postavi predhodne pogoje za trenutno stanje vira (njegove trenutne predstavitve in metapodatke) in tako prepreči uporabo metode zahteve, če je ciljni vir v nepričakovanem stanju.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 412 Precondition Failed je določena v razdelku 4.2 oddelka RFC7232.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 412?

Za prikaz kode stanja HTTP 412 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 412

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 412 Precondition Failed) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 412 Precondition Failed
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Status: 412 Precondition Failed
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 412 Precondition Failed

Kako lahko rešim težavo s kodo stanja 412?

1. razumevanje vzroka

Preveri glavo predhodnega pogoja: Najprej ugotovite, kateri predhodni pogoj je bil določen v glavi vaše zahteve in ni bil izpolnjen. To je lahko If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since ali If-Range.

2. Preverjanje metapodatkov vira

E-Tag in Last-Modified header: Preverite metapodatke zahtevane vsebine. Primerjajte vrednost E-Tag ali datum Last-Modified vira z vrednostjo, navedeno v zahtevi, da ugotovite neskladja.

3. Popravek zahteve

Prilagajanje glave: Če preverjanje pokaže, da se vrednosti v glavi pogojev zahteve ne ujemajo s trenutnim stanjem vira, jih ustrezno prilagodite.

Odstranitev nepotrebnih glavi: V nekaterih primerih je lahko koristno odstraniti nekatere pogojne glave, če niso nujno potrebne za zahtevo.

4. Upravljanje predpomnilnika

Preverjanje predpomnilnika: Preverite, ali na zahtevo ne vpliva stanje predpomnilnika sredstva. Po potrebi počistite predpomnilnik ali uporabite glave Cache-Control, da obidete predpomnilnik.

5. Konfiguracija strežnika

Preveri konfiguracijo: Preverite, ali v strežniku obstajajo kakšna posebna pravila ali konfiguracije, ki bi lahko povzročile to težavo, zlasti v povezavi z obdelavo pogojnih zahtev.

6. Komunikacija z razvijalcem API/strežnika

Dokumentacija in podpora: Če se težava nadaljuje, si oglejte dokumentacijo API ali strežnika in se po potrebi za nadaljnjo pomoč obrnite na podporo ali skupnost razvijalcev.

7. Obravnava napak v aplikaciji

Robustna obravnava napak: V aplikacijo implementirajte robustno obravnavo napak in se ustrezno odzovite na kodo stanja 412 Precondition Failed, npr. s ponovnim pošiljanjem zahteve s prilagojenimi glavo ali z obveščanjem uporabnika o napaki.

8. Testiranje in spremljanje

Splošno testiranje: Preizkusite aplikacijo v različnih pogojih, da zagotovite, da se pravilno odziva na napake s kodo 412 Precondition Failed.

Nadzor: Uporabite orodja za nadzor za odkrivanje in analiziranje takšnih napak, da se boste lahko proaktivno odzvali na težave.

Kako ustvariti lastno stran z napako za kodo stanja 412

Ustvarjanje lastne strani z napako 412 Precondition Failed je razmeroma enostavno tako v spletnih strežnikih Apache kot NGINX.

Apache Webserver

Spletni strežnik Apache je eden najpogostejših spletnih strežnikov v internetu. Če želite v strežniku "Apache" ustvariti lastno stran z napako 412 Precondition Failed, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Podobno kot spletni strežnik Apache se tudi NGINX pogosto uporablja na internetu. Če želite v strežniku "NGINX" ustvariti lastno stran z napako 412 Precondition Failed, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Združljivost kode stanja 412 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Podkodice stanja kode stanja 412

Podkodne kode stanja so izključno tehnične narave in se uporabniku nikoli ne smejo pošiljati. Če se na primer vrže koda stanja 412.1, se lahko zabeleži, vendar se uporabniku pošlje koda stanja 412.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Neuradno
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub