449

Retry With

Neuradno (Microsoft Internet Information Services)
Koda stanja označuje, da zahteve ni mogoče izpolniti, ker odjemalec ni zagotovil dovolj informacij.

Specifikacija kode stanja HTTP 449

Koda stanja 449 Retry With Ponovi s pomeni, da zahteve ni mogoče izpolniti, ker odjemalec ni zagotovil dovolj informacij. Nova koda stanja razširitve je opredeljena na naslednji način (z uporabo sintakse ABNF (Augmented Backus-Naur Form), kot je določeno v [RFC2616], oddelek 2.1).

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 449 Retry With je določena v razdelku 2.2.6 oddelka HTTP IIS.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 449?

Za prikaz kode stanja HTTP 449 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(449) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 449

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 449 Retry With) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 449 Retry With
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=449
Status: 449 Retry With
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 449 Retry With

Kako lahko rešim težavo s kodo stanja 449?

Ta koda stanja označuje, da je treba zahtevo ponovno poslati zaradi manjkajočega dela. IIS vrne to kodo stanja, da odjemalcu sporoči, naj zahtevo ponovi z zahtevanimi informacijami.

Pri reševanju težave s kodo stanja HTTP IIS 449 Retry With sledite naslednjim korakom:

 • Identificirajte vzrok: Preden lahko odpravite težavo, morate razumeti, zakaj strežnik vrača to kodo stanja. Preverite telo odgovora HTTP ali dnevnike strežnika, saj običajno vsebujejo več informacij o tem, kateri del zahteve manjka ali je napačen.
 • Popravite manjkajoče informacije: Odvisno od razloga za napako 449 Retry With boste morda morali:
  • Dodajati ali spreminjati določeno polje glave.
  • Dodajati ali popravljati nekatere podatke v telesu zahteve.
  • Poudariti druge zahtevane parametre ali informacije o avtentikaciji.
 • Preverite stran odjemalca: Če imate spletni obrazec ali aplikacijo, ki pošilja zahteve strežniku IIS, preverite, ali so vsa zahtevana polja, glave in informacije vnesene in poslane pravilno.
 • Preverite konfiguracijo strežnika: Možno je, da je strežnik IIS ali aplikacija v strežniku napačno konfigurirana in zato vrne kodo stanja 449 Retry With, čeprav je zahteva pravilna. Preverite nastavitve strežnika, zlasti nastavitve za potrjevanje zahtevkov, avtentikacijo in avtorizacijo.
 • Posodobitve in popravki: Prepričajte se, da so strežnik IIS in vse spletne aplikacije, ki tečejo na njem, posodobljeni. Včasih lahko napake odpravite s posodobitvami ali popravki.
 • Preverite zunanje odvisnosti: Če vaš strežnik posreduje zahteve drugi storitvi ali je odvisen od zunanje storitve, preverite, ali ta zunanja storitev deluje pravilno in zagotavlja zahtevane informacije.
 • Ponovni zagon odjemalca: Če ugotovite, da je na strani strežnika vse pravilno, je lahko koristno ponovno zagnati odjemalca (npr. spletni brskalnik ali aplikacijo). npr. spletni brskalnik ali aplikacija) ali počistite njegov predpomnilnik.
 • Kontaktirajte podporo: Če ste preizkusili vse zgoraj navedene korake in težava še vedno traja, je morda koristno, da se obrnete na podporo Microsofta ali programske opreme, ki jo uporabljate. Morda imajo dodatne posebne nasvete ali posodobitve, ki bodo odpravile težavo.

Ne pozabite, da koda stanja "Ponovi s" običajno pomeni, da strežnik od odjemalca zahteva ponovitev določenega dejanja ali zagotovitev dodatnih informacij. Prepoznavanje in zagotavljanje teh manjkajočih informacij je ključno za rešitev težave.

Združljivost kode stanja 449 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub