302

Found

Uradna stran
začasno je vir na voljo pod novim naslovom URL

Specifikacija kode stanja HTTP 302

Stavna koda 302 Found označuje, da se ciljni vir začasno nahaja pod drugim URI. Ker se lahko preusmeritev občasno spremeni, bi moral odjemalec za prihodnje zahteve še naprej uporabljati učinkovit URI zahteve.

Strežnik MORA v odgovoru ustvariti naslovno polje Location, ki vsebuje referenco URI za drugačen URI. Uporabniški agent LAHKO uporabi vrednost polja Lokacija za samodejno preusmeritev. Strežnikov koristni tovor odgovora običajno vsebuje kratko hipertekstno opombo s hiperpovezavo na različne URI.

Pomnilnik: Zaradi zgodovinskih razlogov lahko uporabniški agent pri naslednji zahtevi spremeni metodo zahteve iz POST v GET. Če je to vedenje nezaželeno, lahko namesto tega uporabite kodo stanja 307 (začasna preusmeritev).

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 302 Found je določena v razdelku 6.4.3 oddelka RFC7231.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 302?

Za prikaz kode stanja HTTP 302 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 302

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 302 Found) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 302 Found
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Status: 302 Found
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 302 Found

Združljivost kode stanja 302 z brskalniki

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Kakšne učinke na SEO ima koda stanja 302?

Digitalni svet optimizacije za iskalnike (SEO) je poln odtenkov, od katerih ima vsak svoj vpliv na uvrstitev spletnega mesta. Ena od teh nians je pogosto napačno razumljena statusna koda HTTP 302 Found. Ta koda, ki pomeni "Najdeno", se je včasih imenovala "Začasno premaknjeno". Sporoča, da je določen spletni vir začasno na voljo drugje. Toda kaj to pomeni za SEO?

Vendar je treba poudariti, da vse preusmeritve niso enake. Medtem ko statusna koda 302 Found pomeni začasno preusmeritev, statusna koda 301 označuje trajni premik. Ta razlika ima velike posledice za SEO spletišča.

Velik del uspešnosti SEO spletišča izhaja iz njegovega "soka povezav" ali "avtoritete povezav". Ko je stran trajno preusmerjena z uporabo preusmeritve 301, se ta avtoriteta povezav v veliki meri prenese na novi naslov URL. Vendar se to ne zgodi v enaki meri pri preusmeritvi 302 Found. Ker iskalniki štejejo preusmeritev 302 Found za začasno, domnevajo, da bo prvotni naslov URL kmalu spet aktiven. To lahko povzroči, da avtoriteta povezave ostane na prvotnem naslovu URL, tudi če je vsebino dejansko mogoče najti drugje.

Druga težava kode stanja 302 Found z vidika SEO je vprašanje indeksiranja. Iskalniki lahko zaradi začasne narave kode stanja 302 Found ohranijo prvotni naslov URL v indeksu. Zaradi tega morda ne bodo želeli indeksirati novega naslova URL, saj ga bodo obravnavali kot manj stabilnega ali trajnega.

Če takšna začasna preusmeritev traja dlje časa, lahko postane izziv za iskalnike. Morda se bodo težko odločili, katero različico - staro ali novo - bodo prikazali v rezultatih iskanja. To lahko privede do nepredvidljivega in pogosto nezaželenega obnašanja pri uvrstitvah iskalnikov.

To pa ne pomeni, da koda stanja 302 Found ni upravičena. V primerih, ko se vsebina res premika le za kratek čas, na primer med vzdrževanjem ali testiranjem A/B, je povsem ustrezna.

Kot povzetek: izbire med preusmeritvijo 302 Found in 301 ne smete jemati zlahka. Vsaka preusmeritev ima svoje posledice za SEO, zato morajo spletni skrbniki skrbno razmisliti, katero kodo stanja uporabiti in kdaj. Pri trajnih spremembah je treba skoraj vedno dati prednost preusmeritvi 301, da se ohrani celovitost SEO. Koda 302 Found je močno orodje, vendar le, če je pravilno uporabljena.

Konstante v programskih jezikih

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Članki na blogu

SEO in kode stanja HTTP: Celovita analiza

Optimizacija spletnega mesta za iskalnike (SEO) je zapletena naloga. Eden od pogosto spregledanih, vendar ključnih vidikov za dobro uvrstitev so kode stanja HTTP. Te majhne trimestne kode o stanju ...

Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub