Metoda HTTP

Metoda HTTP

Kode in metode stanja HTTP so ključni elementi internetnega ekosistema in predstavljajo hrbtenico komunikacije med spletnimi strežniki in odjemalci. Vsak, ki je kdaj obiskal spletno stran, je bil v stiku s temi mehanizmi, pogosto neopazno. Na primer, ko strani ni mogoče najti, se pojavi znana koda stanja "404 Not Found". Takrat postane jasno, kako tesno so naše spletne izkušnje povezane s temi kodami. V zapleteni koreografiji spletnega prometa metode HTTP služijo kot usmerjevalniki, ki nam kažejo, katera dejanja je treba izvesti, medtem ko nas kode stanja HTTP obveščajo o uspešnosti ali neuspešnosti teh dejanj. Ta dvojni sistem zagotavlja jasnost in učinkovitost spletnega prometa ter spletnim mestom in spletnim aplikacijam omogoča nemoteno interakcijo z različnimi napravami in uporabniki. Gre za jezik, ki ostaja večinoma neviden, vendar ima osrednjo vlogo v digitalnem svetu, ki nas obdaja.

#GET

Metodo HTTP GET sta v oddelku 4.3.1 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#HEAD

Metodo HTTP HEAD sta v oddelku 4.3.2 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#POST

Metodo HTTP POST sta v oddelku 4.3.3 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#PUT

Metodo HTTP PUT sta v oddelku 4.3.4 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#DELETE

Metodo HTTP DELETE sta v oddelku 4.3.5 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#CONNECT

Metodo HTTP CONNECT sta v oddelku 4.3.6 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#OPTIONS

Metodo HTTP OPTIONS sta v oddelku 4.3.7 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#TRACE

Metodo HTTP TRACE sta v oddelku 4.3.8 dokumenta RFC 7231 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#PROPFIND

Metodo HTTP PROPFIND sta v oddelku 9.1 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#PROPPATCH

Metodo HTTP PROPPATCH sta v oddelku 9.2 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#MKCOL

Metodo HTTP MKCOL sta v oddelku 9.3 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#COPY

Metodo HTTP COPY sta v oddelku 9.8 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#MOVE

Metodo HTTP MOVE sta v oddelku 9.9 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#LOCK

Metodo HTTP LOCK sta v oddelku 9.10 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

#UNLOCK

Metodo HTTP UNLOCK sta v oddelku 9.11 dokumenta RFC 4918 določila projektna skupina za internetno inženirstvo (IETF) in konzorcij za svetovni splet (W3C).

Metoda HTTPCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesIzbirnoYes
HEADYesYesYesIzbirnoNe
POSTYesNeNeYesYes
PUTNeYesNeYesYes
DELETENeYesNeIzbirnoYes
CONNECTNeNeNeIzbirnoYes
OPTIONSNeYesYesIzbirnoYes
TRACENeYesYesNeYes