JavaEE 7

Razvojno okolje: JavaEE 7

JavaEE 7: Splošno

Java EE je tehnologija, ki je še posebej primerna za razvoj spletnih aplikacij. Ponuja različne API-je in ogrodja, ki so posebej zasnovani za razvoj spletnih aplikacij. Nekatere najpomembnejše komponente Java EE v zvezi s spletnimi aplikacijami so servleti, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) in JSF (JavaServer Faces). Servleti so osnova spletnih aplikacij, ki temeljijo na Javi. Prejmejo zahtevo iz spletnega brskalnika, opravijo obdelavo in pošljejo odgovor nazaj spletnemu brskalniku. JSP razvijalcem omogoča ustvarjanje strani HTML z vgrajeno kodo Java, ki se izvaja med izvajanjem. EJB so komponente, ki se uporabljajo v aplikaciji Java EE za obdelavo zapletene poslovne logike in operacij dostopa do podatkov. JPA olajša upravljanje podatkov v aplikaciji Java EE z uporabo objektno usmerjenega podatkovnega modela. JSF je ogrodje za ustvarjanje uporabniških vmesnikov za spletne aplikacije. JSF zagotavlja komponente, ki razvijalcem omogočajo hitro in enostavno ustvarjanje uporabniških vmesnikov.

JavaEE 7: HTTP Konstante

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS