494

Request header too large

Neuradno (nginx)
Odjemalec je poslal preveliko zahtevo HTTP ali pa so poslane glave HTTP predolge.

Splošna razlaga kode stanja 494

delo v teku

Specifikacija kode stanja HTTP 494

delo v teku

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 494 Request header too large je določena v razdelku Module ngx_http_core_module oddelka HTTP NGINX.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 494?

Za prikaz kode stanja HTTP 494 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 494

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 494 Request header too large) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 494 Request header too large
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Status: 494 Request header too large
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 494 Request header too large

Združljivost kode stanja 494 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub