527

Railgun Error

Neuradno (Cloudflare)
Povezava med storitvijo Cloudflare in strežnikom Railgun prekinjena

Specifikacija kode stanja HTTP 527

delo v teku

Kako s PHP vrniti kodo stanja 527?

Za prikaz kode stanja HTTP 527 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 527

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 527 Railgun Error) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 527 Railgun Error
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Status: 527 Railgun Error
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 527 Railgun Error

Združljivost kode stanja 527 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub