CodeIgniter

Razvojno okolje: CodeIgniter

CodeIgniter: Splošno

CodeIgniter je lahkotno ogrodje PHP, ki razvijalcem zagotavlja orodja in strukturo za hitro in učinkovito gradnjo spletnih aplikacij. Znano je po enostavni namestitvi, pregledni dokumentaciji in zmogljivosti. CodeIgniter poudarja vitko strukturo brez pretiranih režijskih stroškov, kar razvijalcem omogoča, da se osredotočijo na bistvene dele svoje aplikacije.

CodeIgniter: HTTP Konstante

$this->response($data, HTTP_OK);