499

Client Closed Request

Neuradno (nginx)
odjemalec je zaključil zahtevo, preden je strežnik lahko poslal odgovor.

Splošna razlaga kode stanja 499

Koda stanja HTTP 499 Client Closed Request je neuradna koda stanja, ki jo uporablja posebej spletni strežnik nginx. Pojavi se, ko odjemalec (tj. brskalnik ali drug odjemalski program) prekine povezavo s strežnikom, preden je strežnik lahko v celoti obdelal zahtevo in poslal odgovor. To se lahko zgodi iz različnih razlogov, na primer če uporabnik prekliče zahtevo s ponovnim nalaganjem strani ali klikom na drugo povezavo, preden strežnik odgovori. Lahko se zgodi tudi zaradi težav v omrežju ali časovnega izpada odjemalca. Ker gre za neuradno kodo stanja, ni del standardnega protokola HTTP, temveč je posebna implementacija nginxa za označevanje takšnih dogodkov.

Specifikacija kode stanja HTTP 499

delo v teku

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 499 Client Closed Request je določena v razdelku 499 oddelka HTTP NGINX.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 499?

Za prikaz kode stanja HTTP 499 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 499

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 499 Client Closed Request) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 499 Client Closed Request
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 499 Client Closed Request

Kako lahko rešim težavo s kodo stanja 499?

Stavna koda HTTP 499 Client Closed Request, neuradna statusna koda, ki jo uporablja spletni strežnik nginx, sporoča, da je odjemalec preklical povezavo, preden je strežnik lahko v celoti obdelal zahtevo. Ta pojav je mogoče pripisati več vzrokom, ki so lahko na strani odjemalca in strežnika.

Možni vzroki:

  • Uporabnikovo dejanje: Uporabnik prekliče zahtevo s ponovnim nalaganjem strani, prehodom na drugo stran ali zaprtjem brskalnika, preden se strežnik lahko odzove.
  • Časovna omejitev na strani odjemalca: Odjemalec pošlje zahtevo in čaka določen čas na odgovor. Če strežnik v tem času ne odgovori, odjemalec prekliče zahtevo.
  • Problemi v omrežju: Nestabilne omrežne povezave ali napake lahko povzročijo prekinitev povezave med odjemalcem in strežnikom.
  • Preobremenitev strežnika: Visoka izkoriščenost strežnika lahko podaljša čas obdelave zahtevkov, kar lahko povzroči izpade na strani odjemalca.

Rešitve:

  • Optimizacija delovanja strežnika: Izboljšanje konfiguracije strežnika in strojne opreme lahko pomaga skrajšati odzivni čas. To vključuje skaliranje strežniških virov, predpomnjenje vsebine in optimizacijo poizvedb v zbirki podatkov.
  • Prilagajanje časovnega limita odjemalca: S podaljšanjem vrednosti časovnega limita na strani odjemalca lahko strežnik dobi več časa za odziv na zahteve, kar zmanjša tveganje napake 499 Client Closed Request.
  • Stabilizacija omrežne povezave: S preverjanjem in izboljšanjem omrežne infrastrukture med odjemalcem in strežnikom lahko zmanjšate padce povezave.
  • Nadzor in beleženje: Z izvajanjem orodij za nadzor in beleženje lahko ugotovite vzroke za napake 499 Client Closed Request. Z analizo dnevnikov strežnika je mogoče odkriti ozka grla ali vire napak in jih odpraviti.

Važno je opozoriti, da je koda stanja 499 Client Closed Request značilna za nginx in zato zahteva posebno obravnavo, ki je prilagojena zadevnemu okolju strežnika in posebnim zahtevam spletne aplikacije. Tesno sodelovanje med spletnimi razvijalci, skrbniki omrežja in strežnika je ključno za iskanje učinkovite rešitve težave in izboljšanje uporabniške izkušnje.

Združljivost kode stanja 499 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub