429

Too Many Requests

Uradna stran
Strežnik je prejel preveč zahtevkov

Specifikacija kode stanja HTTP 429

Stavna koda 429 Too Many Requests označuje, da je uporabnik v določenem času poslal preveč zahtev ("omejevanje hitrosti").

Predstavitve odgovora MORAJO vključevati podrobnosti, ki pojasnjujejo stanje, in lahko vključujejo glavo Retry-After, v kateri je navedeno, koliko časa je treba počakati pred novo zahtevo.

Naprimer:

HTTP/1.1 429 Too Many Requests Preveč zahtevkov
Content-Type: text/html
Retry-After: Ta specifikacija ne določa, kako izvorni strežnik identificira uporabnika in kako šteje zahteve. Na primer, izvorni strežnik, ki omejuje hitrost zahtevkov, lahko to stori na podlagi štetja zahtevkov na podlagi posameznega vira, v celotnem strežniku ali celo med nizom strežnikov. Podobno lahko uporabnika identificira z njegovimi poverilnicami za avtentikacijo ali s piškotkom.

Odgovorov s kodo stanja 429 Too Many Requests predpomnilnik NE MORA shraniti.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 429 Too Many Requests je določena v razdelku 4 oddelka RFC6585.

Kako s PHP vrniti kodo stanja 429?

Za prikaz kode stanja HTTP 429 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(429) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 429

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 429 Too Many Requests) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 429 Too Many Requests
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=429
Status: 429 Too Many Requests
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 429 Too Many Requests

Kako ustvariti lastno stran z napako za kodo stanja 429

Ustvarjanje lastne strani z napako 429 Too Many Requests je razmeroma enostavno tako v spletnih strežnikih Apache kot NGINX.

Apache Webserver

Spletni strežnik Apache je eden najpogostejših spletnih strežnikov v internetu. Če želite v strežniku "Apache" ustvariti lastno stran z napako 429 Too Many Requests, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: .htaccess
ErrorDocument 429 /errors/429.html

NGINX Webserver

Podobno kot spletni strežnik Apache se tudi NGINX pogosto uporablja na internetu. Če želite v strežniku "NGINX" ustvariti lastno stran z napako 429 Too Many Requests, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: sites-enabled/default
error_page 429 /429.html;
location = /429.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Združljivost kode stanja 429 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

HttpStatusCode.TooManyRequests
http.StatusTooManyRequests
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
:too_many_requests

Članki na blogu

SEO in kode stanja HTTP: Celovita analiza

Optimizacija spletnega mesta za iskalnike (SEO) je zapletena naloga. Eden od pogosto spregledanih, vendar ključnih vidikov za dobro uvrstitev so kode stanja HTTP. Te majhne trimestne kode o stanju ...

Zaščita pred napadi prek datoteke xmlrpc.php v WordPressu

Poddelek 1: Kaj je datoteka xmlrpc.php in kje jo najdemo?Datoteka xmlrpc.php je pomembna sestavina v WordPressu, enem od vodilnih svetovnih sistemov za upravljanje vsebine (CMS) za ustvarjanje in u...

Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub