425

Too Early

Uradna stran
Strežnik še ne želi obdelati zahteve

Specifikacija kode stanja HTTP 425

Stavna koda 425 Too Early pomeni, da strežnik ne želi tvegati obdelave zahteve, ki bi se lahko ponovila.

Od uporabniških agentov, ki pošljejo zahtevo v zgodnjih podatkih, se pričakuje, da bodo ob prejemu odzivne stavne kode 425 Too Early zahtevo ponovili. Uporabniški agent MORA samodejno ponoviti zahtevo, vendar je NE MORA poslati v zgodnjih podatkih.

V vseh primerih lahko posrednik posreduje kodo stanja 425 Too Early. Posredniki MORAJO posredovati kodo stanja 425 Too Early, če je zahteva, ki jo je prejel in posredoval, vsebovala naslovno polje zgodnjih podatkov. V nasprotnem primeru lahko posrednik, ki prejme zahtevo v zgodnjih podatkih, samodejno ponovi zahtevo kot odgovor na kodo stanja 425 Too Early, vendar MORA počakati, da se v povezavi, v kateri je prejel zahtevo, zaključi rokovanje TLS.

Strežnik ne more domnevati, da odjemalec lahko ponovi zahtevo, razen če je zahteva prejeta v zgodnjih podatkih ali če je polje glave Early-Data nastavljeno na "1". Strežnik NE MORA oddajati kode stanja 425 Too Early, če ni izpolnjen eden od teh pogojev.

Stavna koda 425 Too Early privzeto ni v predpomnilniku. Njen koristni tovor ni predstavitev nobenega identificiranega vira.

Vir / citat iz: Koda stanja HTTP 425 Too Early je določena v razdelku 5.2 oddelka RFC4918.

Protokol HTTP

delo v teku

Kako s PHP vrniti kodo stanja 425?

Za prikaz kode stanja HTTP 425 na spletni strani lahko uporabite funkcijo PHP http_response_code. Sintaksa je naslednja: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Preizkus kode stanja HTTP 425

Če želite prikazati kodo stanja HTTP (v tem primeru 425 Too Early) in druge informacije na strani odjemalca, morate s tipko F12 odpreti razvojno konzolo. Nato pojdite na zavihek "Omrežje". Zdaj lahko odprete stran, spletno mesto (primer index.php) mora biti vidno v zavihku omrežje. To je treba izbrati, nato pa je treba izbrati razdelek Herder. Uporabnik bo nato videl naslednji rezultat:

Koda stanja 425 Too Early
Pregled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Status: 425 Too Early
Ti: Network
Naslov IP: XX.XX.XX.XX
Koda stanja 425 Too Early

Kako ustvariti lastno stran z napako za kodo stanja 425

Ustvarjanje lastne strani z napako 425 Too Early je razmeroma enostavno tako v spletnih strežnikih Apache kot NGINX.

Apache Webserver

Spletni strežnik Apache je eden najpogostejših spletnih strežnikov v internetu. Če želite v strežniku "Apache" ustvariti lastno stran z napako 425 Too Early, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Podobno kot spletni strežnik Apache se tudi NGINX pogosto uporablja na internetu. Če želite v strežniku "NGINX" ustvariti lastno stran z napako 425 Too Early, morate v naslednji datoteki narediti naslednjo spremembo.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Združljivost kode stanja 425 z brskalniki

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstante v programskih jezikih

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Avtor: Tony Brüser
Avtor: Tony Brüser

Tony Brüser je navdušen spletni razvijalec, ki je navdušen nad kodami stanja HTTP.

LinkedInGitHub