100-199

Informational responses

Stavové kódy HTTP v rozsahu 100 až 199 jsou informační kódy. Server jimi sděluje klientovi, že požadavek byl přijat a že další informace budou následovat. Tyto kódy většinu uživatelů obvykle nijak zvlášť nezajímají, protože pouze informují o tom, že požadavek byl přijat a že je třeba provést další kroky, než bude vrácena úplná odpověď. Používají je však vývojáři aplikací a webových stránek ke sledování stavu požadavků a odpovědí a k diagnostice problémů, které mohou nastat při komunikaci mezi klientem a serverem.

<100/> Continue

Klient může pokračovat v požadavku
Oficiální stránky

<101/> Switching Protocols

Na žádost klienta se změní přenosový protokol.
Oficiální stránky

<102/> Processing

je zpracován časově náročný požadavek
Oficiální stránky Deprecated

<103/> Early Hints

Server připraví odpověď
Oficiální stránky

<110/> Response is Stale

odpověď poskytnutá keší je zastaralá.
Oficiální stránky Deprecated

<111/> Revalidation Failed

mezipaměť nebyla schopna ověřit odpověď, protože nebylo možné se spojit se serverem původu.
Oficiální stránky Deprecated

<112/> Disconnected Operation

mezipaměť je záměrně oddělena od zbytku sítě.
Oficiální stránky Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

mezipaměť heuristicky zvolila dobu čerstvosti delší než 24 hodin a stáří odpovědi je delší než 24 hodin.
Oficiální stránky Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Jakékoli nespecifické varování
Oficiální stránky Deprecated