203

Non-Authoritative Information

Oficiální stránky
K poskytnutí metainformací byla použita kopie z mezipaměti. Údaje nemusí být aktuální.

Specifikace stavového kódu HTTP 203

Stavový kód 203 Non-Authoritative Information označuje, že požadavek byl úspěšný, ale přiložené užitečné zatížení bylo upraveno oproti odpovědi 200 (OK) původního serveru transformujícím proxy serverem (část 5.7.2 [RFC7230]). Tento stavový kód umožňuje proxy serveru informovat příjemce o tom, že byla použita transformace, protože tato informace může ovlivnit pozdější rozhodnutí týkající se obsahu. Například budoucí požadavky na ověření obsahu v mezipaměti mohou být použitelné pouze po stejné cestě požadavku (přes stejné proxy servery).

Odpověď 203 Non-Authoritative Information je podobná varovnému kódu 214 Transformation Applied (oddíl 5.5 [RFC7234]), jehož výhodou je, že je použitelný pro odpovědi s jakýmkoli stavovým kódem.

Odpověď 203 Non-Authoritative Information je standardně použitelná v mezipaměti, tj. pokud není v definici metody nebo explicitních kontrolách mezipaměti uvedeno jinak (viz oddíl 4.2.2 [RFC7234]).

Zdroj / Citace z: Stavový kód 203 Non-Authoritative Information HTTP je specifikován v oddílu 6.3.4 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 203 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 203 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(203) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 203

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 203 Non-Authoritative Information) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 203 Non-Authoritative Information
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=203
Stav: 203 Non-Authoritative Information
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 203 Non-Authoritative Information

Kompatibilita stavového kódu 203 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusNonAuthoritativeInfo
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
:non_authoritative_information
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub