451

Unavailable For Legal Reasons

Oficiální stránky
Žádost byla z právních důvodů zamítnuta

Obecné vysvětlení stavového kódu 451

Tento textový blok je bohužel k dispozici pouze v angličtině.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons is used to indicate that a resource is unavailable due to legal reasons. This may be the case, for example, if a government agency or court has ordered the removal of or access to a particular website or resource due to laws or regulations.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate that a resource is unavailable due to the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR gives individuals the right to request that their personal data be deleted if it is no longer needed or has been unlawfully processed. If a company or organisation receives such requests and the resources in question are no longer available due to the GDPR, the HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate this.

Specifikace stavového kódu HTTP 451

Tento stavový kód označuje, že server odepírá přístup k prostředku v důsledku právního požadavku.

Dotčený server nemusí být serverem původu. Tento typ právního požadavku se obvykle nejpříměji dotýká činnosti poskytovatelů internetových služeb a vyhledávačů.

Odpovědi používající tento stavový kód MUSÍ v těle odpovědi obsahovat vysvětlení podrobností právního požadavku: strana, která jej vznesla, platná legislativa nebo nařízení a jaké třídy osob a zdrojů se týká.

Například:

HTTP/1.1 451 Unavailable For Legal Reasons Nedostupné z právních důvodů
Odkaz: ; rel="blocked-by"
Content-Type: text/html

Použití stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons neznamená ani existenci, ani neexistenci zdroje uvedeného v požadavku. To znamená, že je možné, že pokud by byly odstraněny zákonné požadavky, požadavek na daný prostředek by přesto nemusel být úspěšný.

Všimněte si, že v mnoha případech mohou klienti k odepřenému prostředku přesto získat přístup pomocí technických protiopatření, jako je síť VPN nebo síť Tor.

Odpověď 451 Unavailable For Legal Reasons je ve výchozím nastavení uložitelná do mezipaměti, tj. pokud není v definici metody nebo v explicitních kontrolách mezipaměti uvedeno jinak; viz [RFC7234].

Zdroj / Citace z: Stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons HTTP je specifikován v oddílu 3 oddílu RFC7725.

Jak vyhodit stavový kód 451 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 451 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(451) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 451

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 451 Unavailable For Legal Reasons) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=451
Stav: 451 Unavailable For Legal Reasons
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 451

Vytvoření vlastní chybové stránky 451 Unavailable For Legal Reasons je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 451 Unavailable For Legal Reasons v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 451 /errors/451.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 451 Unavailable For Legal Reasons v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 451 /451.html;
location = /451.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 451 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Jaký vliv má stavový kód 451 na SEO?

V první řadě je důležité si uvědomit, že vyhledávače, zejména Google, se neustále snaží poskytovat co nejlepší uživatelský zážitek. To znamená, že neustále upravují své algoritmy tak, aby podporovaly kvalitní, relevantní a dostupný obsah. Stavový kód HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons vysílá robotům vyhledávače jasný signál, že obsah je z právních důvodů nepřístupný.

Přímo po zavedení stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons byly webové stránky, které tento kód vracely, ve výsledcích vyhledávání degradovány nebo zcela odstraněny. Má to dobrý důvod: pokud uživatel klikne na odkaz ve výsledcích vyhledávání a dostane se na stránku, která není dostupná, vede to k jeho frustraci. Vyhledávače se chtějí této negativní zkušenosti uživatele vyhnout, a proto na stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons reagují negativně.

Z dlouhodobého hlediska může opakované používání stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons pro různé zdroje na webových stránkách vést k tomu, že vyhledávače klasifikují tyto webové stránky jako méně spolehlivé nebo méně hodnotné. To následně může ovlivnit celkovou výkonnost webu v oblasti SEO.

Další nepřímý účinek se týká zpětných odkazů. Odkazy z jiných webových stránek jsou důležitým faktorem pro hodnocení ve vyhledávačích. Pokud však určitý obsah často vrací stavový kód 451 Unavailable For Legal Reasons, mohou se webové stránky, které na tento obsah odkazovaly, rozhodnout odkaz odstranit, aby neovlivnily uživatelský zážitek svých návštěvníků. Tím by se ještě více snížila hodnota a důvěra ve webové stránky.

Existují však také strategie, které mohou majitelé webových stránek použít k minimalizaci negativního dopadu stavového kódu 451 Unavailable For Legal Reasons na SEO. Jednou z možností je poskytnout jasné a informativní chybové stránky, které uživatelům vysvětlí důvod nedostupnosti obsahu a nabídnou alternativní zdroje nebo způsoby řešení.

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusUnavailableForLegalReasons
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
:unavailable_for_legal_reasons
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub