403

Forbidden

Oficiální stránky Kódy dílčích stavů
Tento požadavek není povolen

Obecné vysvětlení stavového kódu 403

Tento textový blok je bohužel k dispozici pouze v angličtině.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Specifikace stavového kódu HTTP 403

Stavový kód 403 Forbidden znamená, že server požadavku porozuměl, ale odmítá jej autorizovat. Server, který si přeje zveřejnit, proč byl požadavek zakázán, může tento důvod popsat v užitečném zatížení odpovědi (pokud existuje). Pokud byly v požadavku uvedeny ověřovací údaje, server je považuje za nedostatečné pro udělení přístupu. Klient NESMÍ automaticky opakovat požadavek se stejnými pověřeními. Klient MŮŽE požadavek opakovat s novými nebo jinými pověřeními. Požadavek však může být zakázán z důvodů nesouvisejících s pověřeními. Server původu, který si přeje "skrýt" aktuální existenci zakázaného cílového prostředku, MŮŽE místo toho odpovědět stavovým kódem 404 (Nenalezen).

Zdroj / Citace z: Stavový kód 403 Forbidden HTTP je specifikován v oddílu 6.5.3 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 403 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 403 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 403

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 403 Forbidden) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 403 Forbidden
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Stav: 403 Forbidden
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 403 Forbidden

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 403?

Stavový kód HTTP 403 Forbidden znamená, že server požadavek pochopil, ale z nějakého důvodu jej odmítá. Znamená to, že nemáte potřebná oprávnění pro přístup k požadovanému prostředku.

Problém se stavovým kódem HTTP 403 Forbidden vyřešíte následujícími kroky:

  • Zkontrolujte adresu URL: Ujistěte se, že zadaná adresa URL je správná a odkazuje na správný prostředek nebo soubor. Zkontrolujte také, zda v adrese URL nejsou překlepy nebo znaky navíc.
  • Vymazání mezipaměti a souborů cookie: Někdy může chybu 403 Forbidden způsobit vadná mezipaměť nebo konflikt se soubory cookie. Vymažte mezipaměť a soubory cookie prohlížeče, abyste se ujistili, že se vám zobrazuje nejnovější verze webové stránky.
  • Zkontrolujte oprávnění: Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění pro přístup k požadovanému zdroji. To je důležité zejména v případě, že se jedná o chráněný prostředek, který je přístupný pouze určitým uživatelům nebo skupinám uživatelů. Zkontrolujte svá oprávnění a v případě potřeby kontaktujte správce.
  • Zkontrolujte konfiguraci serveru: Stavový kód 403 Forbidden se může objevit také v případě, že je server nakonfigurován tak, že zamezuje přístup k určitým souborům nebo adresářům. Zkontrolujte konfiguraci serveru a ujistěte se, že jsou požadované soubory a adresáře přístupné.
  • Kontrola brány firewall a bezpečnostního softwaru: Někdy brána firewall nebo bezpečnostní software blokuje přístup k určitým webovým stránkám nebo zdrojům. Ujistěte se, že je brána firewall nebo bezpečnostní software nakonfigurován tak, aby umožňoval přístup k dané webové stránce.
  • Kontaktujte vlastníka nebo správce webové stránky: Pokud výše uvedené kroky nefungují nebo nemáte přístup k potřebným oprávněním k odstranění problému, je nejlepší kontaktovat vlastníka nebo správce webové stránky. Vysvětlete problém a poskytněte co nejvíce informací, které pomohou problém vyřešit.

Je důležité si uvědomit, že řešení stavového kódu 403 Forbidden závisí na konkrétní situaci a že některé z uvedených kroků se nemusí vztahovat na váš konkrétní scénář. Může se také stát, že problém je na straně serveru a vy jako koncový uživatel máte omezené možnosti jeho odstranění. V takových případech je nejlepší obrátit se s žádostí o další pomoc na provozovatele nebo správce webu.

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 403

Vytvoření vlastní chybové stránky 403 Forbidden je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 403 Forbidden v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 403 Forbidden v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 403 s prohlížeči

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Jaký vliv má stavový kód 403 na SEO?

Stavový kód HTTP 403 Forbidden označuje, že přístup k určitému prostředku na webovém serveru byl odepřen. K tomu může dojít z různých důvodů, např. kvůli chybějícím oprávněním. Stavový kód má nejen přímý dopad na uživatelské prostředí, ale také relevantní důsledky s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Přístupnost a procházení pomocí stavového kódu HTTP 403 Forbidden

Základním cílem SEO je zajistit, aby obsah webu mohl být bez problémů procházen a indexován roboty vyhledávačů. Pokud je botovi odepřen přístup ke zdroji pomocí stavového kódu 403 Forbidden, nebude tato stránka zařazena do indexu vyhledávání. Z dlouhodobého hlediska to může vést k tomu, že se obsah, který by mohl být relevantní pro vyhledávací dotazy, nezobrazí ve výsledcích vyhledávání, což má přímý dopad na organickou návštěvnost webu.

Uživatelská zkušenost a důvěra

Kromě technického aspektu přístupnosti hraje v SEO zásadní roli uživatelská zkušenost. Stránka, která často vydává stavový kód 403 Forbidden, může vést k frustraci uživatelů. Pokud jsou stránky, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání, nepřístupné, mohou uživatelé ztratit důvěru ve web a případně přejít na stránky konkurence. Vyhledávače to mohou také rozpoznat a snížit důvěryhodnost webu ve svém hodnocení.

Potenciál duplicitního obsahu se stavovým kódem 403 Forbidden

V některých případech může stavový kód 403 Forbidden vést k duplikaci obsahu na různých adresách URL, zejména pokud se webmasteři snaží zakázaný obsah zpřístupnit přesměrováním nebo zkopírováním jinam. Duplicitní obsah může být problematický, protože vyhledávače mohou mít potíže s určením příslušné verze stránky. To může mít za následek zobrazení nesprávné verze stránky ve výsledcích vyhledávání nebo celkové snížení hodnocení.

Závěr o dopadu stavového kódu 403 Forbidden na SEO

Stavový kód HTTP 403 Forbidden Forbidden je z hlediska SEO kritický. Nejenže brání procházení a indexování roboty vyhledávačů, ale může také ovlivnit uživatelské prostředí a zvýšit riziko duplicitního obsahu. Proto je důležité provádět pravidelné kontroly, abyste takové problémy identifikovali a odstranili a optimalizovali tak výkonnost webu pro SEO.

Konstanty v programovacích jazycích

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Příklad pro "požadavek klienta" a "odpověď serveru" se stavovým kódem HTTP 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Dílčí stavové kódy stavového kódu 403

Dílčí stavové kódy jsou čistě technického rázu a nikdy by neměly být odesílány uživateli. Například pokud je vyhozen stavový kód 403.1, může být zaznamenán, ale uživateli bude zaslán stavový kód 403.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Neoficiální
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Neoficiální
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Neoficiální
403.4 SSL required
HTTP IIS, Neoficiální
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Neoficiální
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Neoficiální
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Neoficiální
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Neoficiální
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Neoficiální
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Neoficiální
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Neoficiální
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Neoficiální
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Neoficiální
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Neoficiální
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Neoficiální
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Neoficiální
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Neoficiální
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Neoficiální
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Neoficiální
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Neoficiální
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Neoficiální
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Neoficiální
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Neoficiální
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Neoficiální
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Neoficiální
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Neoficiální

Články na blogu

Rozdíl mezi stavovým kódem 402 a 403 protokolu HTTP

Při práci s World Wide Webem a komunikaci mezi servery a klienty se setkáváme s různými stavovými kódy, které popisují stav požadavku HTTP. Dva z těchto stavových kódů, které často způsobují zmatky...

SEO a stavové kódy HTTP: Komplexní analýza

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO) je složitý úkol. Jedním z často přehlížených, ale pro dobré hodnocení klíčových aspektů jsou stavové kódy HTTP. Tyto malé třímístné kódy informuj...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub