CodeIgniter

Vývojové prostředí: CodeIgniter

CodeIgniter: Obecné

CodeIgniter je lehký framework PHP, který vývojářům poskytuje nástroje a strukturu pro rychlé a efektivní vytváření webových aplikací. Je známý svým snadným nastavením, přehlednou dokumentací a výkonem. CodeIgniter klade důraz na štíhlou strukturu bez nadměrné režie, což vývojářům umožňuje soustředit se na podstatné části aplikace.

CodeIgniter: HTTP Konstanty

$this->response($data, HTTP_OK);