507

Insufficient Storage

Oficiální stránky
Není k dispozici žádná paměť

Specifikace stavového kódu HTTP 507

Stavový kód 507 Insufficient Storage znamená, že metoda nemohla být na prostředku provedena, protože server není schopen uložit reprezentaci potřebnou k úspěšnému dokončení požadavku. Tento stav je považován za dočasný. Pokud byl požadavek, který obdržel tento stavový kód, výsledkem akce uživatele, NESMÍ se opakovat, dokud nebude vyžádán samostatnou akcí uživatele.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 507 Insufficient Storage HTTP je specifikován v oddílu 11.5 oddílu RFC4918.

Jak vyhodit stavový kód 507 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 507 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 507

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 507 Insufficient Storage) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 507 Insufficient Storage
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Stav: 507 Insufficient Storage
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 507 Insufficient Storage

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 507?

Stavový kód HTTP 507 Insufficient Storage znamená (Insufficient memory) a používá se k označení, že server není schopen splnit požadavek, protože nemá dostatek paměti. Tento stavový kód obvykle používají webové servery k označení, že nejsou schopny uložit data potřebná k úspěšnému zpracování požadavku.

Chcete-li opravit stavový kód HTTP 507 Insufficient Storage, můžete vyzkoušet několik možných postupů:

  1. Zkontrolujte dostupnou paměť: Ujistěte se, že je na serveru dostatek paměti pro uložení požadovaných dat. To můžete ověřit tak, že se připojíte k serveru a zkontrolujete dostupné místo. Pokud je místa málo, měli byste odstranit nepotřebné soubory nebo přidat další místo.
  2. Kontrola databáze: Pokud váš server používá databázi, měli byste se ujistit, že databáze má dostatek místa. Zkontrolujte velikost databáze a případně dostupné místo na databázovém serveru. Pokud databáze omezuje úložný prostor, můžete odstranit stará nebo nepotřebná data nebo zvětšit úložný prostor databáze.
  3. Kontrola konfigurace softwaru serveru: Někdy mohou určitá nastavení konfigurace způsobit, že server nemá dostatek úložného prostoru. Zkontrolujte konfigurační soubory serverového softwaru a ujistěte se, že jsou všechna nastavení správná a že je alokováno dostatečné množství paměti.
  4. Zkontrolujte limity kvót: V některých případech se může objevit stavový kód 507 Insufficient Storage, pokud byly dosaženy limity kvót pro váš server. Může se tak stát například v případě, že poskytovatel hostingu nastavil určité limity pro úložný prostor nebo přenos dat. Obraťte se na poskytovatele hostingu a zkontrolujte, zda je to váš případ, a zeptejte se na možnosti zvýšení limitů.
  5. Zavedení efektivnějšího využití úložiště: Zkontrolujte, jak můžete efektivněji využívat dostupný úložný prostor. Můžete například odstranit nepoužívané soubory, komprimovat soubory nebo optimalizovat databázi, abyste ušetřili místo. Efektivní využití paměti může pomoci zabránit opakovanému výskytu stavového kódu 507 Insufficient Storage.

Je důležité si uvědomit, že přesné kroky k opravě stavového kódu HTTP 507 Insufficient Storage se mohou lišit v závislosti na konkrétní konfiguraci serveru a použitých technologiích. Doporučujeme nahlédnout do dokumentace k serverovému softwaru nebo se obrátit na technickou podporu poskytovatele hostingu, kde získáte další konkrétní pokyny přizpůsobené vaší situaci.

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 507

Vytvoření vlastní chybové stránky 507 Insufficient Storage je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 507 Insufficient Storage v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 507 Insufficient Storage v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 507 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub