199

Miscellaneous Warning

Oficiální stránky Deprecated
Jakékoli nespecifické varování

Specifikace stavového kódu HTTP 199

Text varování může obsahovat libovolné informace, které se zobrazí lidskému uživateli nebo se zapíší do protokolu. Systém, který obdrží toto varování, NESMÍ kromě zobrazení varování uživateli provést žádnou automatickou akci.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 199 Miscellaneous Warning HTTP je specifikován v oddílu 5.5.5 oddílu RFC7234.

Protokol HTTP

probíhající práce

Jak vyhodit stavový kód 199 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 199 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(199) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 199

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 199 Miscellaneous Warning) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 199 Miscellaneous Warning
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=199
Stav: 199 Miscellaneous Warning
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 199 Miscellaneous Warning

Kompatibilita stavového kódu 199 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub