103

Early Hints

Oficiální stránky
Server připraví odpověď

Obecné vysvětlení stavového kódu 103

Představte si, že jdete do restaurace a objednáte si menu. Místo abyste čekali na naservírování celého menu najednou, číšník vám dá předkrm už během přípravy zbytku jídla. Díky tomu můžete místo nečinného čekání začít již jíst.

Stejným způsobem funguje i stavový kód 103 Early Hints Early Hints. Když server obdrží od prohlížeče požadavek na načtení webové stránky, může někdy chvíli trvat, než sestaví všechny potřebné informace. Místo toho, aby nechal prohlížeč čekat, může server použít kód 103 Early Hints a poskytnout "včasné nápovědy" o prostředcích, které budou brzy načteny. To znamená, že prohlížeč může začít načítat určité části stránky, například soubory stylů nebo skripty, ještě předtím, než je celá odpověď serveru kompletní.

Tento druh komunikace zefektivňuje a zrychluje celkovou dobu načítání webové stránky, protože prohlížeč a server pracují současně, nikoli jeden po druhém. Je to, jako by pracovali jako tým, aby vám informace předložili co nejrychleji.

Stavový kód 103 Early Hints Early Hints je tedy nástroj, který pomáhá zlepšit rychlost a efektivitu internetu. I když možná není tak známý jako jiné kódy, přesto hraje důležitou roli při zrychlování a plynulosti webu pro nás všechny.

Specifikace stavového kódu HTTP 103

Informační odpověď HTTP-103 Early Hints může server odeslat ještě v průběhu přípravy odpovědi, a to s nápovědou o prostředcích, které má server v konečné odpovědi propojit. Prohlížeč tak může začít přednačítat zdroje ještě předtím, než server připraví a odešle konečnou odpověď. Včasná nápověda odpovědi je určena především pro použití se záhlavím Odkaz, které určuje zdroje, jež mají být načteny. Může také obsahovat hlavičku Content-Security-Policy, která je vynucena při zpracování Early Hint. Server může odeslat více odpovědí 103 Early Hints, například po přesměrování. Prohlížeče zpracovávají pouze první odpověď včasného upozornění a tato odpověď musí být zahozena, pokud je výsledkem požadavku přesměrování. Předem načtené prostředky z časné nápovědy jsou fakticky předřazeny prvku head dokumentu a poté následují prostředky, které jsou načteny v konečné odpovědi.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 103 Early Hints HTTP je specifikován v oddílu 2 oddílu RFC8297.

Protokol HTTP

Experimental

Jak vyhodit stavový kód 103 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 103 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(103) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 103

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 103 Early Hints) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 103 Early Hints
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=103
Stav: 103 Early Hints
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 103 Early Hints

Kompatibilita stavového kódu 103 s prohlížeči

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera No
Safari No
Chrome Android Yes
Firefox for Android no data
Opera Android No
Safari on iOS No
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusEarlyHints
Response::HTTP_EARLY_HINTS
:early_hints
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub