425

Too Early

Oficiální stránky
Server zatím nechce požadavek zpracovat

Specifikace stavového kódu HTTP 425

Stavový kód 425 Too Early znamená, že server není ochoten riskovat zpracování požadavku, který by mohl být přehrán.

Očekává se, že uživatelští agenti, kteří odesílají požadavek v časných datech, při obdržení stavového kódu odpovědi 425 Too Early požadavek zopakují. Uživatelský agent MUSÍ opakovat požadavek automaticky, ale žádné opakování NESMÍ být odesláno v early datech.

Ve všech případech může zprostředkovatel předat stavový kód 425 Too Early. Zprostředkovatel MUSÍ předat stavový kód 425 Too Early, pokud požadavek, který přijal a předal, obsahoval pole záhlaví Early-Data. V opačném případě MŮŽE zprostředkovatel, který obdrží požadavek v early data, automaticky opakovat tento požadavek v reakci na stavový kód 425 Too Early, ale MUSÍ počkat na dokončení handshake TLS na spojení, kde požadavek obdržel.

Server nemůže předpokládat, že klient je schopen požadavek opakovat, pokud není požadavek přijat v early data nebo pokud není pole hlavičky Early-Data nastaveno na "1". Server NESMÍ vysílat stavový kód 425 Too Early, pokud není splněna jedna z těchto podmínek.

Stavový kód 425 Too Early nelze ve výchozím nastavení ukládat do mezipaměti. Jeho užitečné zatížení není reprezentací žádného identifikovaného prostředku.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 425 Too Early HTTP je specifikován v oddílu 5.2 oddílu RFC4918.

Protokol HTTP

probíhající práce

Jak vyhodit stavový kód 425 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 425 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 425

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 425 Too Early) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 425 Too Early
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Stav: 425 Too Early
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 425 Too Early

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 425

Vytvoření vlastní chybové stránky 425 Too Early je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 425 Too Early v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 425 Too Early v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 425 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub