412

Precondition Failed

Oficiální stránky Kódy dílčích stavů
Předpoklady nebyly uspokojivé, žádost nebyla úspěšná.

Specifikace stavového kódu HTTP 412

Stavový kód 412 Precondition Failed označuje, že jedna nebo více podmínek uvedených v polích hlavičky požadavku byly při testování na serveru vyhodnoceny jako nepravdivé. Tento kód odpovědi umožňuje klientovi klást předběžné podmínky na aktuální stav prostředku (jeho aktuální reprezentace a metadata), a tím zabránit použití metody požadavku, pokud je cílový prostředek v neočekávaném stavu.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 412 Precondition Failed HTTP je specifikován v oddílu 4.2 oddílu RFC7232.

Jak vyhodit stavový kód 412 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 412 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 412

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 412 Precondition Failed) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 412 Precondition Failed
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Stav: 412 Precondition Failed
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 412 Precondition Failed

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 412?

1. pochopení příčiny

Zkontrolujte hlavičku předběžné podmínky: Nejprve zjistěte, která předběžná podmínka byla nastavena v hlavičce požadavku a nebyla splněna. Může se jednat o hlavičku If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since nebo If-Range.

2. Kontrola metadat prostředku

Hlavička E-Tag a Last-Modified: Zkontrolujte metadata požadovaného prostředku. Porovnejte hodnotu E-Tag nebo Datum poslední změny prostředku s hodnotou uvedenou v požadavku a zjistěte nesrovnalosti.

3. Oprava požadavku

Úprava hlaviček: Pokud kontrola ukáže, že hodnoty v hlavičkách podmínek požadavku neodpovídají aktuálnímu stavu prostředku, upravte je odpovídajícím způsobem.

Odstranění nepotřebných hlaviček: V některých případech může být užitečné odstranit některé podmíněné hlavičky, pokud nejsou pro požadavek nezbytně nutné.

4. Správa mezipaměti

Kontrola mezipaměti: Ujistěte se, že požadavek není ovlivněn stavem prostředku v mezipaměti. V případě potřeby vymažte mezipaměť nebo použijte hlavičky Cache-Control, abyste mezipaměť obešli.

5. Konfigurace serveru

Kontrola konfigurace: Zkontrolujte, zda na serveru neexistují nějaká zvláštní pravidla nebo konfigurace, které by mohly vést k tomuto problému, zejména v souvislosti se zpracováním podmíněných požadavků.

6. Komunikace s vývojářem rozhraní API/serveru

Dokumentace a podpora: Pokud problém přetrvává, nahlédněte do dokumentace rozhraní API nebo serveru a v případě potřeby se obraťte na podporu nebo komunitu vývojářů, kteří vám poskytnou další pomoc.

7. Zjistěte, zda je problém odstraněn. Zpracování chyb v aplikaci

Robustní zpracování chyb: Implementujte do aplikace robustní zpracování chyb, abyste mohli vhodně reagovat na stavový kód 412 Precondition Failed, např. opětovným odesláním požadavku s přizpůsobenými hlavičkami nebo upozorněním uživatele na chybu.

8. Testování a monitorování

Komplexní testování: Otestujte aplikaci za různých podmínek, abyste se ujistili, že správně reaguje na chyby 412 Precondition Failed.

Monitorování: Používejte monitorovací nástroje k detekci a analýze takových chyb, abyste mohli na problémy aktivně reagovat.

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 412

Vytvoření vlastní chybové stránky 412 Precondition Failed je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 412 Precondition Failed v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 412 Precondition Failed v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 412 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Dílčí stavové kódy stavového kódu 412

Dílčí stavové kódy jsou čistě technického rázu a nikdy by neměly být odesílány uživateli. Například pokud je vyhozen stavový kód 412.1, může být zaznamenán, ale uživateli bude zaslán stavový kód 412.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Neoficiální
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub