JavaEE 7

Vývojové prostředí: JavaEE 7

JavaEE 7: Obecné

Java EE je technologie, která je obzvláště vhodná pro vývoj webových aplikací. Nabízí různá rozhraní API a rámce speciálně určené pro vývoj webových aplikací. Mezi nejdůležitější součásti Java EE ve vztahu k webovým aplikacím patří servlety, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) a JSF (JavaServer Faces). Servlety jsou základem webových aplikací založených na jazyce Java. Přijímají požadavky z webového prohlížeče, provádějí jejich zpracování a odesílají odpověď zpět do webového prohlížeče. JSP umožňuje vývojářům vytvářet stránky HTML s vloženým kódem v jazyce Java, který se spouští za běhu. EJB jsou komponenty používané v aplikaci Java EE ke zpracování složité obchodní logiky a operací přístupu k datům. JPA usnadňuje správu dat v aplikaci Java EE pomocí objektově orientovaného datového modelu. JSF je rámec pro vytváření uživatelských rozhraní pro webové aplikace. JSF poskytuje komponenty, které vývojářům umožňují rychle a snadno vytvářet uživatelská rozhraní.

JavaEE 7: HTTP Konstanty

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS