508

Loop Detected

Oficiální stránky
Zjištěna smyčka

Specifikace stavového kódu HTTP 508

Stavový kód 508 Loop Detected označuje, že server ukončil operaci, protože při zpracování požadavku s kódem

Zdroj / Citace z: Stavový kód 508 Loop Detected HTTP je specifikován v oddílu 7.2 oddílu RFC5842.

Jak vyhodit stavový kód 508 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 508 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 508

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 508 Loop Detected) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 508 Loop Detected
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Stav: 508 Loop Detected
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 508 Loop Detected

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 508?

Stavový kód HTTP 508 Loop Detected obvykle vrací webový server, když zjistí, že by požadavek způsobil nekonečnou smyčku. Pokud se zobrazí tato chyba, znamená to, že pravděpodobně došlo k problému s konfigurací vašeho webu nebo s kódem, který provádí webový server.

Chcete-li chybu vyřešit, musíte nejprve určit příčinu problému. Může se jednat o chybu v souboru .htaccess, která způsobuje nekonečnou smyčku, nebo o chybu v kódu vašeho webu, která způsobuje, že se určitý požadavek odesílá na server stále dokola.

Několik kroků, které můžete podniknout k odstranění chyby:

  1. Zkontrolujte soubor .htaccess: Pokud v souboru .htaccess používáte pravidla přepisování, pečlivě je zkontrolujte a ujistěte se, že nezpůsobují nekonečnou smyčku. Možná bude potřeba některá pravidla odstranit nebo upravit, abyste problém vyřešili.zkontrolujte kód webu: Zkontrolujte, zda se v kódu vašeho webu nevyskytují smyčky nebo opakované požadavky, které mohou způsobovat nekonečnou smyčku. Po zjištění problému kód odpovídajícím způsobem upravte.
  2. Použijte ladicí nástroje: K nalezení problému použijte ladicí nástroje, jako je vývojářská konzola prohlížeče nebo funkce protokolování na webovém serveru. Zkontrolujte výstup, abyste zjistili, které požadavky jsou odesílány stále dokola, a použijte tyto informace k identifikaci problému.
  3. Kontaktujte poskytovatele hostingu: Pokud se vám stále nedaří chybu odstranit, kontaktujte poskytovatele hostingu nebo zkušeného vývojáře, který vám pomůže problém vyřešit.

Kontrolou .htaccess, kódu vašich webových stránek a pomocí ladicích nástrojů byste měli být schopni identifikovat a opravit chybu, která vyvolává stavový kód HTTP 508 Loop Detected.

Pokud ve svém souboru .htaccess, spustí to stavový kód HTTP 508 Loop Detected.

soubor.htaccess
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Nezkoušejte prosím v produktivních prostředích!

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 508

Vytvoření vlastní chybové stránky 508 Loop Detected je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 508 Loop Detected v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 508 Loop Detected v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 508 s prohlížeči

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Příklad pro "požadavek klienta" a "odpověď serveru" se stavovým kódem HTTP 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub