Metoda HTTP

Metoda HTTP

Stavové kódy a metody HTTP jsou zásadními prvky v ekosystému internetu a tvoří páteř komunikace mezi webovými servery a klienty. Každý, kdo někdy navštívil webové stránky, s těmito mechanismy komunikoval, často nepozorovaně. Například když nelze najít stránku, setkáme se se známým stavovým kódem "404 Not Found". V takovém okamžiku je zřejmé, jak úzce jsou naše online zkušenosti s těmito kódy spojeny. Ve složité choreografii webového provozu slouží metody HTTP jako směrovky, které ukazují, jaká akce má být provedena, zatímco stavové kódy HTTP nás informují o úspěchu či neúspěchu těchto akcí. Tento dvojí systém zajišťuje přehlednost a efektivitu webového provozu a umožňuje webovým stránkám a webovým aplikacím hladce komunikovat s širokou škálou zařízení a uživatelů. Jedná se o jazyk, který zůstává většinou neviditelný, přesto hraje ústřední roli v digitálním světě, který nás obklopuje.

#GET

Metoda HTTP GET byla specifikována v části 4.3.1 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#HEAD

Metoda HTTP HEAD byla specifikována v části 4.3.2 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#POST

Metoda HTTP POST byla specifikována v části 4.3.3 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#PUT

Metoda HTTP PUT byla specifikována v části 4.3.4 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#DELETE

Metoda HTTP DELETE byla specifikována v části 4.3.5 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#CONNECT

Metoda HTTP CONNECT byla specifikována v části 4.3.6 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#OPTIONS

Metoda HTTP OPTIONS byla specifikována v části 4.3.7 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#TRACE

Metoda HTTP TRACE byla specifikována v části 4.3.8 dokumentu RFC 7231 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#PROPFIND

Metoda HTTP PROPFIND byla specifikována v části 9.1 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#PROPPATCH

Metoda HTTP PROPPATCH byla specifikována v části 9.2 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#MKCOL

Metoda HTTP MKCOL byla specifikována v části 9.3 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#COPY

Metoda HTTP COPY byla specifikována v části 9.8 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#MOVE

Metoda HTTP MOVE byla specifikována v části 9.9 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#LOCK

Metoda HTTP LOCK byla specifikována v části 9.10 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

#UNLOCK

Metoda HTTP UNLOCK byla specifikována v části 9.11 dokumentu RFC 4918 organizací IETF (Internet Engineering Task Force) a konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

Metoda HTTPCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesVolitelněYes
HEADYesYesYesVolitelněNe
POSTYesNeNeYesYes
PUTNeYesNeYesYes
DELETENeYesNeVolitelněYes
CONNECTNeNeNeVolitelněYes
OPTIONSNeYesYesVolitelněYes
TRACENeYesYesNeYes