426

Upgrade Required

Oficiální stránky
Je nutná aktualizace protokolu

Specifikace stavového kódu HTTP 426

Stavový kód 426 Upgrade Required znamená, že server odmítá provést požadavek pomocí aktuálního protokolu, ale může být ochoten tak učinit poté, co klient přejde na jiný protokol. Server MUSÍ v odpovědi 426 Upgrade Required odeslat pole hlavičky Upgrade, které označuje požadovaný protokol (protokoly) (oddíl 6.7 dokumentu [RFC7230]).

Příklad:

HTTP/1.1 426 Upgrade Required Upgrade Required
Upgrade: HTTP/3.0
Connection: Upgrade
Content-Length: 53
Content-Type: text/plain

Tato služba vyžaduje použití protokolu HTTP/3.0.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 426 Upgrade Required HTTP je specifikován v oddílu 6.5.15 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 426 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 426 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(426) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 426

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 426 Upgrade Required) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 426 Upgrade Required
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=426
Stav: 426 Upgrade Required
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 426 Upgrade Required

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 426

Vytvoření vlastní chybové stránky 426 Upgrade Required je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 426 Upgrade Required v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 426 /errors/426.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 426 Upgrade Required v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 426 /426.html;
location = /426.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 426 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

http.StatusUpgradeRequired
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
:upgrade_required
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub