494

Request header too large

Neoficiální (nginx)
Klient buď odeslal příliš velký požadavek HTTP, nebo jsou přenášené hlavičky HTTP příliš dlouhé.

Obecné vysvětlení stavového kódu 494

probíhající práce

Specifikace stavového kódu HTTP 494

probíhající práce

Zdroj / Citace z: Stavový kód 494 Request header too large HTTP je specifikován v oddílu Module ngx_http_core_module oddílu HTTP NGINX.

Jak vyhodit stavový kód 494 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 494 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 494

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 494 Request header too large) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 494 Request header too large
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Stav: 494 Request header too large
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 494 Request header too large

Kompatibilita stavového kódu 494 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub