409

Conflict

Oficiální stránky
V současném stavu Ressouce došlo ke konfliktu.

Specifikace stavového kódu HTTP 409

Stavový kód 409 Conflict označuje, že požadavek nemohl být dokončen z důvodu konfliktu s aktuálním stavem cílového prostředku. Tento kód se používá v situacích, kdy uživatel může být schopen konflikt vyřešit a požadavek znovu odeslat. Server MUSÍ vygenerovat užitečné zatížení, které obsahuje dostatek informací, aby uživatel mohl rozpoznat zdroj konfliktu.

Konflikty se nejčastěji vyskytují v reakci na požadavek PUT. Pokud by se například používalo verzování a reprezentace, která je PUT, by obsahovala změny prostředku, které jsou v rozporu se změnami provedenými dřívějším požadavkem (třetí strany), mohl by server původu použít odpověď 409 Conflict, aby naznačil, že nemůže požadavek dokončit. V tomto případě by reprezentace odpovědi pravděpodobně obsahovala informace užitečné pro sloučení rozdílů na základě historie revizí.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 409 Conflict HTTP je specifikován v oddílu 6.5.8 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 409 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 409 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(409) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 409

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 409 Conflict) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 409 Conflict
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=409
Stav: 409 Conflict
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 409 Conflict

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 409?

Kód stavu konfliktu 409 Conflict označuje, že požadavek odeslaný klientem je v konfliktu s aktuálním stavem cílového prostředku. K tomu může dojít například tehdy, když se dva klienti pokoušejí aktualizovat stejný prostředek současně.

Příčiny stavového kódu 409 Conflict Conflict

  • Souběžné aktualizace: Jak již bylo zmíněno, častou příčinou stavového kódu 409 Conflict je pokus více klientů o změnu prostředku současně.
  • Konzistentní data: Pokud klient odešle data, která neodpovídají očekávanému formátování nebo pravidlům validace serveru, může být vrácen stavový kód 409 Conflict.
  • Logické konflikty: I když jsou data formátována správně, může dojít k logickým konfliktům. Příkladem může být rezervační systém, kde se dva lidé pokoušejí rezervovat stejné místo ve stejný čas.

Kroky k vyřešení stavového kódu 409 Conflict Konflikt:

  • Ověřování dat: Zajistěte, aby data odeslaná klientem byla správně formátována a konzistentní. Zkontrolujte validační pravidla poskytovaná serverem a podle nich upravte svůj požadavek.
  • Zavedení mechanismů zamykání: U systémů, kde existuje možnost souběžných aktualizací, může být užitečný mechanismus zamykání. Ten zabrání tomu, aby více uživatelů současně provádělo změny v daném prostředku.
  • Implementace kontroly verzí: Označením každého stavu prostředku verzí mohou klienti zajistit, že vždy pracují s nejnovější verzí.
  • Zpětná vazba pro uživatele: Pokud dojde ke konfliktu 409 Conflict, měl by být klient informován jasnou a srozumitelnou chybovou zprávou, aby věděl, jak má postupovat.
  • Prohlížení protokolů serveru: Protokoly serveru často obsahují další informace o příčině konfliktu. Prohledání těchto protokolů může objasnit, v čem přesně problém spočívá.
  • Logika opakování: V některých případech může být užitečné automaticky znovu odeslat požadavek, zejména pokud je konflikt způsoben krátkodobými podmínkami, které se mohou rychle změnit.
.

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 409

Vytvoření vlastní chybové stránky 409 Conflict je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 409 Conflict v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 409 /errors/409.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 409 Conflict v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 409 /409.html;
location = /409.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 409 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

HttpStatusCode.Conflict
http.StatusConflict
Response::HTTP_CONFLICT
httplib.CONFLICT
http.client.CONFLICT
http.HTTPStatus.CONFLICT
:conflict
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub