302

Found

Oficiální stránky
dočasně je zdroj k dispozici pod novou adresou URL.

Specifikace stavového kódu HTTP 302

Stavový kód 302 Found označuje, že cílový prostředek se dočasně nachází pod jiným URI. Vzhledem k tomu, že přesměrování může být příležitostně změněno, měl by klient pro budoucí požadavky nadále používat efektivní URI požadavku.

Server MUSÍ v odpovědi vygenerovat pole hlavičky Location obsahující odkaz na jiný URI. Uživatelský agent MŮŽE použít hodnotu pole Location pro automatické přesměrování. Zatížení odpovědi serveru obvykle obsahuje krátkou hypertextovou poznámku s hypertextovým odkazem na odlišný URI.

Poznámka: Z historických důvodů MŮŽE uživatelský agent pro následný požadavek změnit metodu požadavku z POST na GET. Pokud je toto chování nežádoucí, lze místo něj použít stavový kód 307 (dočasné přesměrování).

Zdroj / Citace z: Stavový kód 302 Found HTTP je specifikován v oddílu 6.4.3 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 302 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 302 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 302

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 302 Found) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 302 Found
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Stav: 302 Found
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 302 Found

Kompatibilita stavového kódu 302 s prohlížeči

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Jaký vliv má stavový kód 302 na SEO?

Digitální svět optimalizace pro vyhledávače (SEO) je plný nuancí, z nichž každá má svůj vliv na hodnocení webových stránek. Jednou z těchto nuancí je často špatně chápaný stavový kód HTTP 302 Found. Tento kód, který znamená "Found" (nalezeno), se dříve nazýval "Moved Temporarily" (dočasně přesunuto). Signalizuje, že určitý webový zdroj je dočasně dostupný jinde. Co to ale znamená pro SEO?

V první řadě je třeba zdůraznit, že ne všechna přesměrování jsou stejná. Zatímco stavový kód 302 Found představuje dočasné přesměrování, stavový kód 301 znamená trvalé přesměrování. Toto rozlišení má pro SEO webu hluboké důsledky.

Velká část výkonnosti webu v SEO vychází z jeho "odkazové šťávy" neboli "autority odkazů". Když je stránka trvale přesměrována pomocí přesměrování 301, je tato autorita odkazů z velké části přenesena na novou adresu URL. Při přesměrování 302 Found se to však neděje ve stejné míře. Protože vyhledávače považují přesměrování 302 Found za dočasné, předpokládají, že původní adresa URL bude brzy opět aktivní. To může vést k tomu, že autorita odkazu zůstane na původní adrese URL, i když obsah lze ve skutečnosti najít jinde.

Dalším problémem stavového kódu 302 Found z hlediska SEO je otázka indexace. Vyhledávače mohou původní adresu URL ponechat v indexu kvůli dočasné povaze stavového kódu 302 Found. To může způsobit, že se budou zdráhat indexovat novou adresu URL, protože ji budou považovat za méně stabilní nebo trvalou.

Pokud takové dočasné přesměrování přetrvává delší dobu, může se stát pro vyhledávače problémem. Mohou mít potíže s rozhodováním, kterou verzi - starou nebo novou - zobrazit ve výsledcích vyhledávání. To může vést k nepředvídatelnému a často nežádoucímu chování v hodnocení vyhledávání.

To však neznamená, že stavový kód 302 Found nemá opodstatnění. V situacích, kdy se obsah přesouvá skutečně jen na krátkou dobu, například při údržbě nebo A/B testování, je zcela na místě.

Shrnem lze říci, že volbu mezi přesměrováním 302 Found a 301 byste neměli brát na lehkou váhu. Každé přesměrování má své vlastní důsledky pro SEO a webmasteři by měli pečlivě zvážit, který stavový kód a kdy použít. V případě trvalých změn by mělo být téměř vždy upřednostněno přesměrování 301, aby byla zachována integrita SEO. Přesměrování 302 Found je mocný nástroj, ale pouze v případě, že se používá správně.

Konstanty v programovacích jazycích

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Články na blogu

SEO a stavové kódy HTTP: Komplexní analýza

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO) je složitý úkol. Jedním z často přehlížených, ale pro dobré hodnocení klíčových aspektů jsou stavové kódy HTTP. Tyto malé třímístné kódy informuj...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub