500-599

Server error responses

Stavové kódy HTTP v rozsahu 500 až 599 jsou chybové kódy serveru. Server je používá k informování klienta, že došlo k chybě, která zabránila zpracování požadavku. Tyto kódy informují o tom, že došlo k chybě, která zabránila zpracování požadavku. Běžně se používají ve webových aplikacích a rozhraních API k označení problémů na serveru. Je důležité si uvědomit, že některé z těchto kódů mohou také pomoci klientovi diagnostikovat a opravit chybu. Například kód 500 označuje, že došlo k vnitřní chybě serveru, zatímco kód 503 znamená, že server je momentálně nedostupný. Tyto informace mohou klientovi pomoci při rozhodování, zda má požadavek odeslat znovu, nebo počkat, až bude server opět dostupný.

<500/> Internal Server Error

Nespecifikovaná vnitřní chyba serveru
Oficiální stránky Kódy dílčích stavů

<501/> Not Implemented

V současné době se neprovádí
Oficiální stránky

<502/> Bad Gateway

navazující server vrátil chybovou zprávu
Oficiální stránky Kódy dílčích stavů

<503/> Service Unavailable

služba není k dispozici
Oficiální stránky Kódy dílčích stavů

<504/> Gateway Timeout

Mateřský server nereagoval včas.
Oficiální stránky

<506/> Variant Also Negotiates

Koncové zařízení vyjednává samo
Oficiální stránky

<507/> Insufficient Storage

Není k dispozici žádná paměť
Oficiální stránky

<508/> Loop Detected

Zjištěna smyčka
Oficiální stránky

<510/> Not Extended

Očekávání nebyla splněna
Oficiální stránky

<511/> Network Authentication Required

bylo očekáváno síťové ověřování
Oficiální stránky

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

server původu vrátil společnosti Cloudflare prázdnou, neznámou nebo neočekávanou odpověď.
Neoficiální (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Server původu odmítl připojení od společnosti Cloudflare
Neoficiální (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Služba Cloudflare přestala kontaktovat server původu
Neoficiální (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Služba Cloudflare se nemohla spojit se serverem původu
Neoficiální (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Služba Cloudflare dokázala navázat spojení TCP se serverem původu.
Neoficiální (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare se nepodařilo vyjednat handshake SSL/TLS s původním serverem.
Neoficiální (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Služba Cloudflare nemohla ověřit certifikát SSL na původním webovém serveru.
Neoficiální (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Přerušení spojení mezi službou Cloudflare a serverem Railgun
Neoficiální (Cloudflare)

<530/> Error 530

Je vrácena chyba HTTP 530 a zobrazí se chyba 1XXX.
Neoficiální (Cloudflare)