499

Client Closed Request

Neoficiální (nginx)
klient ukončil požadavek dříve, než server mohl odeslat odpověď.

Obecné vysvětlení stavového kódu 499

Stavový kód HTTP 499 Client Closed Request je neoficiální stavový kód, který používá speciálně webový server nginx. Vyskytuje se, když klient (tj. prohlížeč nebo jiný klientský program) ukončí spojení se serverem dříve, než server stihne plně zpracovat požadavek a odeslat odpověď. K tomu může dojít z různých důvodů, například pokud uživatel zruší požadavek načtením stránky nebo kliknutím na jiný odkaz dříve, než server odpoví. Může to být také způsobeno problémy v síti nebo časovým limitem klienta. Jelikož se jedná o neoficiální stavový kód, není součástí standardního protokolu HTTP, ale specifické implementace nginx, která takové události označuje.

Specifikace stavového kódu HTTP 499

probíhající práce

Zdroj / Citace z: Stavový kód 499 Client Closed Request HTTP je specifikován v oddílu 499 oddílu HTTP NGINX.

Jak vyhodit stavový kód 499 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 499 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 499

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 499 Client Closed Request) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 499 Client Closed Request
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Stav: 499 Client Closed Request
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 499 Client Closed Request

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 499?

Stavový kód HTTP 499 Client Closed Request, neoficiální stavový kód používaný webovým serverem nginx, signalizuje, že klient zrušil připojení dříve, než server mohl požadavek plně zpracovat. Tento jev může mít několik příčin, které mohou být jak na straně klienta, tak na straně serveru.

Možné příčiny:

  • Akce uživatele: Uživatel zruší požadavek tím, že znovu načte stránku, přejde na jinou stránku nebo zavře prohlížeč dříve, než server stihne odpovědět.
  • Časový limit na straně klienta: Klient odešle požadavek a čeká určitou dobu na odpověď. Pokud server během této doby neodpoví, klient požadavek zruší.
  • Síťové problémy: Nestabilní síťové připojení nebo poruchy mohou způsobit přerušení spojení mezi klientem a serverem.
  • Přetížení serveru: Vysoké vytížení serveru může prodloužit dobu zpracování požadavků, což následně může vést k výpadkům na straně klienta.

Řešení:

  • Optimalizace výkonu serveru: Zlepšení konfigurace a hardwaru serveru může pomoci zkrátit dobu odezvy. Patří sem škálování prostředků serveru, ukládání obsahu do mezipaměti a optimalizace databázových dotazů.
  • Úprava časového limitu klienta: Rozšířením hodnot časového limitu na straně klienta lze serveru poskytnout více času na odpověď na požadavky, čímž se sníží riziko chyby 499 Client Closed Request.
  • Stabilizace síťového připojení: Kontrola a zlepšení síťové infrastruktury mezi klientem a serverem může pomoci minimalizovat výpadky spojení.
  • Monitorování a protokolování: Zavedení nástrojů pro monitorování a protokolování může pomoci identifikovat příčiny chyb 499 Client Closed Request. Analýzou protokolů serveru lze odhalit a vyřešit úzká místa nebo zdroje chyb.

Je důležité si uvědomit, že stavový kód 499 Client Closed Request je specifický pro nginx, a proto vyžaduje speciální zacházení, které je přizpůsobeno prostředí příslušného serveru a specifickým požadavkům webové aplikace. Pro nalezení účinného řešení problému a zlepšení uživatelského komfortu je zásadní úzká spolupráce mezi vývojáři webových aplikací, správci sítě a správci serverů.

Kompatibilita stavového kódu 499 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub