449

Retry With

Neoficiální (Microsoft Internet Information Services)
Stavový kód označuje, že požadavek nelze vyřídit, protože klient neposkytl dostatek informací.

Specifikace stavového kódu HTTP 449

Stavový kód 449 Retry With Retry With označuje, že požadavek nelze splnit, protože klient neposkytl dostatečné informace. Nový stavový kód rozšíření je definován takto (s použitím syntaxe ABNF (Augmented Backus-Naur Form), jak je uvedeno v [RFC2616], oddíl 2.1).

Zdroj / Citace z: Stavový kód 449 Retry With HTTP je specifikován v oddílu 2.2.6 oddílu HTTP IIS.

Jak vyhodit stavový kód 449 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 449 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(449) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 449

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 449 Retry With) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 449 Retry With
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=449
Stav: 449 Retry With
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 449 Retry With

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 449?

Tento stavový kód označuje, že požadavek by měl být znovu odeslán kvůli chybějící části. Služba IIS vrací tento stavový kód, aby klientovi sdělila, že má požadavek zopakovat s požadovanými informacemi.

Při řešení problému se stavovým kódem 449 Retry With služby HTTP IIS postupujte podle následujících kroků:

 • Identifikujte příčinu: Než budete moci problém vyřešit, musíte pochopit, proč server vrací tento stavový kód. Zkontrolujte tělo odpovědi HTTP nebo protokoly serveru, protože obvykle obsahují více informací o tom, která část požadavku chybí nebo je nesprávná.
 • Doplňte chybějící informace: V závislosti na důvodu chyby 449 Retry With může být nutné:
  • Přidat nebo změnit konkrétní pole hlavičky.
  • Doplnit nebo opravit některé údaje v těle požadavku.
  • Poskytnout další požadované parametry nebo informace o ověření.
 • Zkontrolovat stranu klienta: Pokud máte webový formulář nebo aplikaci, která odesílá požadavky na server IIS, zkontrolujte, zda jsou všechna požadovaná pole, hlavičky a informace zadány a odeslány správně.
 • Ověřte konfiguraci serveru: Je možné, že server IIS nebo aplikace na serveru je špatně nakonfigurována, a proto vrací stavový kód 449 Retry With, i když je požadavek správný. Zkontrolujte nastavení serveru, zejména nastavení pro ověřování požadavků, ověřování a autorizaci.
 • Aktualizace a záplaty: Ujistěte se, že server IIS a všechny webové aplikace na něm spuštěné jsou aktuální. Někdy lze chyby opravit pomocí aktualizací nebo záplat.
 • Zkontrolujte externí závislosti: Pokud váš server předává požadavky jiné službě nebo závisí na externí službě, zkontrolujte, zda tato externí služba funguje správně a poskytuje požadované informace.
 • Restart klienta: Pokud zjistíte, že na straně serveru je vše v pořádku, může být užitečné restartovat klienta (např. webový prohlížeč nebo aplikaci). webového prohlížeče nebo aplikace) nebo vymazat jeho mezipaměť.
 • Kontakt na podporu: Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a problém stále přetrvává, může být užitečné kontaktovat podporu společnosti Microsoft nebo používaný software. Mohou mít další konkrétní rady nebo aktualizace, které problém vyřeší.

Pamatujte, že stavový kód "Retry With" obvykle znamená, že server žádá klienta o opakování určité akce nebo poskytnutí dalších informací. Identifikace a poskytnutí těchto chybějících informací je klíčem k vyřešení problému.

Kompatibilita stavového kódu 449 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub