523

Origin Is Unreachable

Neoficiální (Cloudflare)
Služba Cloudflare se nemohla spojit se serverem původu

Specifikace stavového kódu HTTP 523

probíhající práce

Jak vyhodit stavový kód 523 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 523 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(523) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 523

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 523 Origin Is Unreachable) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 523 Origin Is Unreachable
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=523
Stav: 523 Origin Is Unreachable
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 523 Origin Is Unreachable

Kompatibilita stavového kódu 523 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub