404.11

Request contains double escape sequence

Substatus code
Neoficiální (Microsoft Internet Information Services)
Požadavek obsahuje dvojitou escape sekvenci

Specifikace stavového kódu HTTP 404.11

probíhající práce

Zdroj / Citace z: Stavový kód 404.11 Request contains double escape sequence HTTP je specifikován v oddílu 404 oddílu HTTP IIS.

Kompatibilita stavového kódu 404.11 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Externí odkazy s dalšími informacemi o stavovém kódu HTTP 404.11:

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub