100-199

Informational responses

HTTP-statuskoderna i intervallet 100-199 är informationskoder. De används av servern för att tala om för klienten att begäran har tagits emot och att mer information kommer att följa. Dessa koder är normalt sett inte av särskilt intresse för de flesta användare eftersom de bara anger att begäran har mottagits och att ytterligare åtgärder måste vidtas innan ett fullständigt svar kan returneras. De används dock av program- och webbutvecklare för att övervaka statusen för förfrågningar och svar och för att diagnostisera problem som kan uppstå under kommunikationen mellan klient och server.

<100/> Continue

Klienten kan fortsätta sin begäran
Officiell

<101/> Switching Protocols

Överföringsprotokollet ändras på begäran av klienten.
Officiell

<102/> Processing

en tidskrävande begäran behandlas
Officiell Deprecated

<103/> Early Hints

Servern förbereder ett svar
Officiell

<110/> Response is Stale

svaret från en cache är inaktuellt.
Officiell Deprecated

<111/> Revalidation Failed

cacheminnet kunde inte validera svaret eftersom ursprungsservern inte kunde nås.
Officiell Deprecated

<112/> Disconnected Operation

cacheminnet är avsiktligt avskilt från resten av nätverket.
Officiell Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

cacheminnet har heuristiskt valt en uppdateringstid på mer än 24 timmar och svarets ålder är större än 24 timmar.
Officiell Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

En ospecifik varning
Officiell Deprecated