400

Bad Request

Officiell Koder för understatus
Begäran är ogiltig

Specifikation av HTTP-statuskoden 400

Statuskod 400 Bad Request anger att servern inte kan eller kommer att behandla begäran på grund av ett klientfel (t.ex. felaktig syntax för begäran, ogiltig inramning av begäran eller vilseledande dirigering av begäran).

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 400 Bad Request anges i avsnitt 6.5.1 i RFC7231.

Hur skickar man en 400-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 400 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(400) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 400

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 400 Bad Request) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 400 Bad Request
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=400
Status: 400 Bad Request
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 400 Bad Request

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 400

Det är relativt enkelt att skapa en egen 400 Bad Request-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 400 Bad Request-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 400 /errors/400.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 400 Bad Request-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 400 /400.html;
location = /400.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 400

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.BadRequest
:not_modified
http.StatusBadRequest
response::HTTP_BAD_REQUEST
httplib.BAD_REQUEST
http.client.BAD_REQUEST
http.HTTPStatus.BAD_REQUEST
:bad_request

Understatuskoder till 400 Statuskod

Substatuskoder är rent tekniska och ska aldrig skickas till användaren. Om t.ex. statuskod 400.1 visas kan det loggas, men statuskod 400 skickas till användaren.:
400.1 Invalid Destination Header
HTTP IIS, Inofficiell
400.2 Invalid Depth Header
HTTP IIS, Inofficiell
400.3 Invalid If Header
HTTP ISS, Inofficiell
400.4 Invalid Overwrite Header
HTTP ISS, Inofficiell
400.5 Invalid Translate Header
HTTP ISS, Inofficiell
400.6 Invalid Request Body
HTTP ISS, Inofficiell
400.7 Invalid Content Length
400, Inofficiell
400.8 Invalid Timeout
HTTP ISS, Inofficiell
400.9 Invalid Lock Token
HTTP IIS, Inofficiell
400.10 Invalid X-Forwarded-For (XFF) header
HTTP ISS, Inofficiell
400.11 Invalid WebSocket request
HTTP IIS, Inofficiell
400.601 Bad client request (ARR)
HTTP ISS, Inofficiell
400.602 Invalid time format (ARR)
HTTP IIS, Inofficiell
400.603 Parse range error (ARR)
HTTP IIS, Inofficiell
400.604 Client gone (ARR)
HTTP IIS, Inofficiell
400.605 Maximum number of forwards (ARR)
HTTP IIS, Inofficiell
400.606 Asynchronous competition error (ARR)
HTTP IIS, Inofficiell

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 400

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub