CodeIgniter

Utvecklingsmiljön: CodeIgniter

CodeIgniter: Allmänt

CodeIgniter är ett lättviktigt PHP-ramverk som ger utvecklare verktyg och struktur för att bygga webbapplikationer snabbt och effektivt. Det är känt för sin enkla installation, tydliga dokumentation och prestanda. CodeIgniter betonar en slimmad struktur utan överdriven overhead, vilket gör att utvecklare kan fokusera på de väsentliga delarna av sin applikation.

CodeIgniter: HTTP Konstanter

$this->response($data, HTTP_OK);