299

Miscellaneous Persistent Warning

Officiell Deprecated
Förändring av innehållskodning, medietyp eller liknande som indikerar en varning.

Specifikation av HTTP-statuskoden 299

Varningstexten kan innehålla godtycklig information som ska presenteras för en mänsklig användare eller loggas. Ett system som tar emot denna varning FÅR INTE vidta några automatiska åtgärder.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 299 Miscellaneous Persistent Warning anges i avsnitt 5.5.7 i RFC7234.

HTTP-protokoll

pågående arbete

Hur skickar man en 299-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 299 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 299

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 299 Miscellaneous Persistent Warning) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 299 Miscellaneous Persistent Warning
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Status: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 299 Miscellaneous Persistent Warning

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 299

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 299

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub