523

Origin Is Unreachable

Inofficiell (Cloudflare)
Cloudflare kunde inte nå ursprungsservern

Specifikation av HTTP-statuskoden 523

pågående arbete

Hur skickar man en 523-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 523 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(523) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 523

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 523 Origin Is Unreachable) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 523 Origin Is Unreachable
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=523
Status: 523 Origin Is Unreachable
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 523 Origin Is Unreachable

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 523

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub