305

Use Proxy

Officiell Deprecated
Resursen är endast tillgänglig via en proxy.

Specifikation av HTTP-statuskoden 305

Statuskoden 305 Use Proxy definierades i en tidigare version av denna specifikation och är nu föråldrad (bilaga B).

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 305 Use Proxy anges i avsnitt 6.4.5 i RFC7231.

HTTP-protokoll

Hur skickar man en 305-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 305 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(305) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 305

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 305 Use Proxy) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 305 Use Proxy
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=305
Status: 305 Use Proxy
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 305 Use Proxy

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 305

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

Response::HTTP_USE_PROXY
:use_proxy

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 305

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub