401

Unauthorized

Officiell Koder för understatus
Begäran var obehörig.

Specifikation av HTTP-statuskoden 401

Statuskoden 401 Unauthorized anger att begäran inte har tillämpats eftersom den saknar giltiga autentiseringsuppgifter för målresursen. Den server som genererar ett 401 Unauthorized-svar MÅSTE skicka ett WWW-Authenticate-huvudfält som innehåller minst en utmaning som gäller för målresursen. Om begäran innehöll autentiseringsuppgifter anger 401 Unauthorized-svaret att auktorisering har nekats för dessa uppgifter. Användaragenten KAN upprepa begäran med ett nytt eller ersatt auktoriseringshuvudfält. Om 401 Unauthorized-svaret innehåller samma utmaning som det tidigare svaret och användaragenten redan har försökt autentisera sig minst en gång, bör användaragenten presentera den bifogade representationen för användaren, eftersom den vanligtvis innehåller relevant diagnostisk information.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 401 Unauthorized anges i avsnitt 3.1 i RFC7235.

Hur skickar man en 401-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 401 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(401) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 401

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 401 Unauthorized) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 401 Unauthorized
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=401
Status: 401 Unauthorized
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 401 Unauthorized

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 401

Det är relativt enkelt att skapa en egen 401 Unauthorized-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 401 Unauthorized-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 401 /errors/401.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 401 Unauthorized-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 401 /401.html;
location = /401.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 401

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.Unauthorized
http.StatusUnauthorized
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
httplib.UNAUTHORIZED
http.client.UNAUTHORIZED
http.HTTPStatus.UNAUTHORIZED
:unauthorized

Understatuskoder till 401 Statuskod

Substatuskoder är rent tekniska och ska aldrig skickas till användaren. Om t.ex. statuskod 401.1 visas kan det loggas, men statuskod 401 skickas till användaren.:
401.1 Logon failed
HTTP IIS, Inofficiell
401.2 Logon failed due to server configuration
HTTP IIS, Inofficiell
401.3 Unauthorized due to ACL on resource
HTTP IIS, Inofficiell
401.4 Authorization failed by filter
HTTP IIS, Inofficiell
401.5 Authorization failed by ISAPI/CGI application
HTTP IIS, Inofficiell
401.501 Access Denied: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached.
HTTP IIS, Inofficiell
401.502 Forbidden: Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached.
HTTP IIS, Inofficiell
401.503 Access Denied: the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Inofficiell
401.504 Access Denied: the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Inofficiell

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 401

Bloggartiklar

Skydd mot attacker via filen xmlrpc.php i WordPress

Avsnitt 1: Vad är filen xmlrpc.php och var finns den?Filen xmlrpc.php är en viktig komponent i WordPress, ett av världens ledande innehållshanteringssystem (CMS) för att skapa och hantera webbplats...

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub