440

Login Time-out

Inofficiell (Microsoft Internet Information Services)
klientens HTTP-session har löpt ut och klienten måste logga in igen.

Specifikation av HTTP-statuskoden 440

Följande fel visas när du väljer Testa åtkomst i Microsoft Dynamics CRM Email Router Configuration Manager. (Status för inkommande: Fel - Fjärrservern returnerade ett fel: (440 Login Time-out) Timeout för inloggning)

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 440 Login Time-out anges i avsnitt symptoms i HTTP IIS.

Hur skickar man en 440-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 440 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(440) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 440

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 440 Login Time-out) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 440 Login Time-out
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=440
Status: 440 Login Time-out
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 440 Login Time-out

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 440

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub